library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНУ

logo dnu
fon2

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

Вісник Дніпропетровського університету
Серія: Літературознавство. Соціальні комунікації. 2008/1

ПЕРЕДМОВА

3

Демченко В. Саморегулювання в інформаційному суспільстві

4

Бахметьєва А. Діяльність відділу зі зв’язків з громадськістю класичного університету в контексті трансформації української освіти на сучасному етапі

8

Бутиріна М. Особливості функціонування стереотипів у мас-медійному середовищі

15

Василик Л. Парадигма Україна-Європа в публіцистиці сучасних літературно-художніх видань

22

Демченко С. Соціальне використання комунікації в незалежній Україні

31

Житарюк М. Система української журналістики: спроба побудови універсальної моделі

36

Зражевська Н. Проблеми культурологічних досліджень ЗМК (зарубіжний досвід)

43

Иванова C. Специфика взаимодействия западной концепции бренда в русскоязычном культурном пространстве

50

Кирилова О. Impact або compact (проблема таблоїдизації якісної преси)

57

Колісниченко Т. Репутаційний менеджмент в Україні: випробування на міцність

63

Кузнєцова Т. Транслювання національної культури сучасними ЗМІ: основні тенденції та перспективи

66

Лященко А. Соціально-культурний вплив реклами на формування і зміну ціннісних орієнтацій

70

Маркова Г. Корпоративні комунікації в інформаційному суспільстві: інтегрований підхід

76

Міщук В. Видання казок в контексті бібліотерапії: стан вивченості проблеми

81

Мироненко В. Конотативні характеристики товару в рекламі

85

Мямліна А. Міфологеми сучасної журналістики

90

Нагорняк М. Ідеологічні, змістові та структурні зміни в інформаційному мовленні Національної радіокомпанії України в кінці ХХ століття

94

Носова В. Корпоративні видання в сучасній Україні: типологія, структура, принципи організації

104

Огар Е. Особливості читацької поведінки сучасних підлітків

109

Полякова Т. Передачі для дітей і юнацтва на регіональному ТБ (на прикладі дніпропетровських телеканалів)  

115

Рекуненко Н Порівняльна характеристика «Шоу Оксани Марченко» та «Шоу Опри Вінфрі»: до проблеми жанрової своєрідності ток-шоу

120

Сніцарчук Л Преса радянської України 20–30-х рр ХХ ст: інформаційні приводи для галицьких журналістів

129

Стеблина Н. Суміщення різних точок зору у письменницькій публіцистиці Оксани Забужко

135

Фурманкевич Н. Банерна реклама в Інтернеті

141

Абрамкина Н. Методологические принципы семантико-символического литературоведения (на материале работ М К Бирдсли)

146

Блинова Н. Cинекдоха лексем на означення соціальної приналежності осіб у публіцистиці І. Франка

152

Волекжаніна Ю. Семантико-стилістичні модифікації актуалізованої суспільно-політичної лексики (на матеріалі сучасної української преси)

157

Гавриленко Е. О. семантике некоторых авторских неологизмов в исповедально-мемуарных сочинениях Стендаля

166

Гончаренко Э. О. О переводе последовательном и синхронном (из личного опыта обучения и преподавания)

172

Гречуха Л. Художественное своеобразие романа В С Берроуза «Голый завтрак»

179

Гусева Е. Военная дневникова проза

184

Донцова О. Психологическое и физическое начала в романах В Набокова

188

Жужгина-Аллахвердян Т. Cтихотворение А де Виньи «Дриада»: текст, слово, значение: метафора и метонимия как означающие (по поводу статьи Ж Лакана «Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда»)

192

Карабут Л. Гоголь и Хармс: пошлость как объект художественного исследования

197

Костенко А. «Полиглоты» У Джерарди: роман о жизни и литературе

207

Кушнір О. Тематика публіцистики Юрія Липи, опублікованої в періодичній пресі (1917–1940)

213

Левченко О. Роман А Мердок «Море, море»: текст та інтертекст

220

Павленко В. Д Бартелм: постмодерністська зміна оповідного дискурсу

229

Панасенко Н. Зарождение «Внутреннего монолога» в рассказе Д Г Лоуренса «Запах хризантем»

233

Половцев Д. «Другой-для-меня» ММ Бахтина и «Бытие-для-других» Ж-П Сартра: сходства и различия

238

Рябуха Т. «Художественная анархия» как принцип эстетики Генри Миллера

243

Сухенко И. Специфика современного англоканадского «Рассказа о природe» в творчестве Р Виба

253

Темченко Л. Принцип архітектурності в поезії неокласиків

258

Харченко І. До проблеми польсько-українських мовних зв’язків

262

Шиян Н. Роль литературных реминисценций в поэтике образов героев романа У Фолкнера «Шум и ярость»

266

Вихідні данні

276

 

facebookyoutube instagram


Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov