library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

eng  eng

18.01.2016__________

Навчальні посібники.

 1. Аналітична хімія. Хімічні методи аналізу : навч. посіб. / Л. П. Циганок, Т.О. Бубель,    А Б. Вишнікін, О. Ю. Вашкевич; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 252 c.
 2. Анпілова Д.В., Амінєва Я.Р. Методичні рекомендації до курсу «Психологічний спецпрактикум за спеціалізаціями» (для студентів та слухачів спеціальності 6.030102 «Психологія»)/ Д.В. Анпілова, Я.Р. Амінєва; ДНУ, каф. загальної та мед. психології - Дніпропетровськ: ДНУ, 2015, - 93с.
 3. Бондаренко Я. С.   Посібник до вивчення курсу "Фармакологія і фармакокінетика": для студ. хім. ф-ту ДНУ / Я.С. Бондаренко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2014. – 36 c.
 4. Задорожна Г. О. Практичний посібник для студентів з курсу «Фізіологія здорового способу життя та спорту» / Г. О. Задорожна, Т. Г. Турицька. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. – 98 с.
 5. Касьян Л. И.   Оксазагетероциклы на основе аминоспиртов, эпоксидов и азиридинов : монография / Л. И. Касьян, В. А. Пальчиков, А. В. Токарь ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2012. – 644 c.
 6. Коваленко В. С.   Академік Лев Володимирович Писаржевський : монографія / В. С. Коваленко, В. Ф. Варгалюк, Н. В. Стець ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2013. – 112 c. : іл. – (Видатні постаті ун-ту).
 7. Лабораторний практикум з курсу"Морфологія рослин" / уклад.: Л . П. Мицик, В. В. Тарасов; Дніпропетровський нац. ун-т, каф. геоботаніки, грунтознавствам та екології. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2001. – 44 c.
 8. Лихолат Ю. В. Конспект лекцій із курсу  «Фізіологія адаптації рослин» / Ю. В.  Лихолат. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2013. – 32 с.
 9. Ляшенко В. П. Посібник до вивчення курсу «Методологія та організація наукових досліджень» / В. П. Ляшенко, І. В. Древгаль. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 24 с.
 10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із масобмінних процесів / уклад. М. А. Поджарський, С. А. Борисенко, О. В. Красько. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2008. – 41 с.
 11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із розділу "Гідромеханічні процеси" : для студ. ДНУ хім. спец. / уклад. М.А. Поджарський ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. хімії та хім. техн. високомолекул. сполук. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2009. – 36 c.
 12. Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять за темою "Виробництво амонійної селітри" : для студ. ДНУ / уклад.: М.А. Поджарський, О. С. Парілов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. – 20 c.
 13. Методичні вказівки до статистичної обробки результатів експерименту в аналітичній хімії : для студ. хім. ф-ту ДНУ / уклад.: Ф.О. Чмиленко, Н. М. Смітюк, Т. С. Чмиленко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c.
 14. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт із дисциплін "Неорганічна хімія" та "Хімія з основами геохімії" / уклад.: Л.В. Борщевич, Н. В. Стець, О. С. Стець; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. – 52 c.
 15. Опорний конспект лекцій із курсу "Органічна хімія" : для студ. ДНУ, які навч. за напрям. "Біологія", "Харчові технол. та інженерія", та студ. за дисц. "Органічна хімія" / уклад.: С. Д. Коптєва, Л. В. Дмітрікова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2013. – 32 c.
 16. Поджарський М. А.   Теоретичні основи масообмінних процесів : консп. лекцій для студ. хім. ф-тів / М. А. Поджарський ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2007. – 32 с.
 17. Поджарський М. А.   Теоретичні основи процесів перегонки й ректифікації : консп. лекцій / М. А. Поджарський ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2007. – 24 c.
 18. Поджарський М. А.   Теоретичні основи процесів сорбції : консп. лекцій / М. А. Поджарський ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2007. – 49 c.
 19. Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных и практических работ курса «Физиология человека и животных» (для студентов дневной формы обучения) / сост. Т. Г. Турицкая и др. – Днепропетровск : ДНУ, 2015. – 87 с.
 20. Севериновська О. В.   Посібник до вивчення курсу "Фандрайзинг". Написання проектів : для студ.., аспір. ДНУ ф-ту біології, екології та медицини / О. В. Севериновська, Г. О. Задорожна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 24 c.
 21. Спецпрактикум із фізіології і біохімії рослин : практичне видання. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2013. – 33 с.
 22. Спорягін Е. О.   Теоретичні основи та технологія виробництва полімерних композиційних матеріалів : навч. посіб. для студ. ДНУ 4-го та 5-го к. спец. "Хім. технол. високомолекулярних сполук" / Е. О. Спорягін, К. Є. Варлан ; Дніпропетровський нац. ун-т . О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 176 c.
 23. Чмиленко Ф. О.   Навчальний посібник з основ статистичної обробки аналітичного експерименту : для студ. хім. ф-ту ДНУ / Ф.О. Чмиленко, Н. М. Смітюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2013. – 60 c.
 24. Чмиленко Ф. О.   Посібник до вивчення дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" / Ф. О. Чмиленко, Л. П. Жук ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. – 48 c.
 25. Шевченко Т. М. Посібник до вивчення курсу «Клінічна лабораторна діагностика» / Т. М. Шевченко, С. А. Лацинська, С. І. Вальчук. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 70 с.

Більше інформації на сайті ДНУ

На головну