library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНУ

logo dnu
fon2

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

rus  eng

06.05.2020_________

КНИГИ МАЮТЬ СВОЮ ДОЛЮ

1


«Книги мають свою долю» - такий епіграф супроводжує п’ять випусків «Каталога старопечатных изданий», складеного Євгеном Самінським, завідувачем відділу рідкісних книг наукової бібліотеки ДНУ. Книга - це джерело знань, людська пам’ять, мудрість мислителів. Серед неосяжних книжкових багатств, створених людством від початку виникнення друкарства, особливу цінність мають стародруки - видання XVI - початку XIX ст.
Наукова бібліотека нашого університету, маючи двохмільйонний багатогалузевий за змістом фонд, зберігає унікальні стародруки, видані в різні часи у різних країнах різними мовами. До недавнього часу цей фонд був terra incognita. Робота з виявлення стародруків, їх опису та систематизації вимагає від дослідника-бібліографа широкої ерудиції, глибоких знань у галузі книгознавства, бібліографії та суміжних дисциплін, скрупульозності й терпіння. Саме такі риси були притаманні бібліографу, а з 1998 року завідувачу відділу рідкісних книг, випускникові фізичного факультету Євгену Самінському.
Працюючи бібліографом, Євген Матвійович ретельно вивчав зміст рідкісних книг для повноцінного відображення в каталогах та надання інформації користувачам. Він виконав кропітку роботу з дослідження написів на книгах, імен власників, екслібрисів, печаток, штампів, гербів, шрифтів.
За результатами досліджень створено і надруковано п’ять випусків анотованого бібліографічного «Каталога старопечатных издании», в яких відображено стародруки університетської бібліотеки, видані у період XVI - початку XIX ст. До речі, колекція стародруків, що зберігається у науковій бібліотеці ДНУ, найбільша у Придніпров’ї і налічує 590 примірників російськомовних і 800 примірників іноземних видань. Перші два випуски Каталогу вміщують російськомовні видання 1710-1825 рр., третій випуск - книги німецькою мовою, четвертий - французькою, п’ятий - латинською, видані у 1549-1800 рр. Кожен опис має інформацію про зміст, історію написання, відомості про автора, перекладача, редактора, видавництво, власників, ступінь розповсюдження, характеристику художнього оформлення та фізичного стану. До кожного випуску автор надає передмову з подробицями про зміст колекції, цікаві історичні події та особистості, що відповідає статусу наукових статей. Вивчаючи книжкові колекції так званої «графської бібліотеки Швейніців», він застосовував методи теорії ймовірностей і математичного моделювання. При створенні каталогу Є. Самінський використовував знання бібліографії, джерелознавства, палеографії, генеалогії, нумізматики, маргіналістики та іноземних мов. У процесі роботи Євген Матвійович спілкувався з колегами із бібліотек університетів Одеси, Казані, Москви, з працівниками архівів, музеїв та активно листувався зі спадкоємцями родини Швейніців і доктором наук з Німеччини А. Айсфельдом (Геттінген).
Висока якість досліджень Є. Самінського обумовлена гармонійним поєднанням допитливого розуму фізика та вихованого на класичній літературі лірика. Мати Євгена Валерія Іванівна Самінська - філолог із 62-річним стажем роботи у бібліотеці, довгий час працювала завідувачкою довідково-бібліографічного відділу. Життя талановитого дослідника й інтелектуала обірвалося під час роботи над п’ятим випуском каталогу, тому готувала його до друку Валерія Іванівна.
До 100-річчя ДНУ та наукової бібліотеки статті та архівні документи Є. Самінського опубліковані у збірнику «Первые книги Екатеринослава», який редагувала та підготувала до друку у видавництві «Ліра» В.І. Самінська у 2018 році.
Досконале вивчення Є. Самінським книжкових зібрань Катеринославського народного училища та класичної гімназії, які були підґрунтям фундаментальної бібліотеки університету, розкривають невідомі сторінки історії нашої бібліотеки та історії походження рідкісних видань. Науковий доробок Є. Самінського має велике значення для бібліотечної спільноти, науковців-краєзнавців, студентів, користувачів бібліотеки, які вивчають історію бібліотечної справи, видавничої та книжкової культури, історію навчальних закладів Катеринослава-Дніпра та України. Каталогом зручно користуватися за наявності допоміжних покажчиків: іменного, хронологічного, географічного, систематичного, назв друкарень тощо.
Робота з каталогізації фонду триває. На черзі - оцифрування рідкісних видань з метою збереження оригіналів, адже деяким примірникам вже понад 400 років. Це буде втіленням мрій нашого колеги. Відвідувачам та гостям наукова бібліотека надає можливість бачити найстаріші книги, що зберігають пам’ять про людей та події далеких часів.

Світлана КУБИШКІНА, директор наукової бібліотеки

 

 

 

facebookyoutube instagram


Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov