library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


logo

dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

Науково-методична діяльність Наукової бібліотеки Дніпровського національного університета імені О. Гончара

26.10.2017__________

120  жовтня на базі  наукової бібліотеки відбулося засідання круглого столу на тему «Методика переведення систематизації документів з ББК на УДК», на якому були присутні 26 бібліотечних працівників з 15 бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області. Тематика круглого столу продиктована вимогами часу на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації».
Директор НБ ДНУ С. В. Кубишкіна наголосила на важливості даного зібрання, спрямованого на удосконалення навичок співробітників університетських бібліотек з індексування сучасних понять за класифікаційною системою УДК.
1
Завідувачка сектором каталогізування НБ ДНУ Т. В. Грибінюк надала лаконічну, але змістовну первинну інформацію про УДК, низку необхідних посилань, розповіла про термінологію УДК, акцентувала увагу на видання УДК українською мовою, методику складання індексів, посилання на скорочені таблиці УДК та ін.
Провідний бібліограф НБ ДНУ С. Л. Бондаренко звернула увагу  бібліотечних працівників на джерела та ресурси, які стануть у нагоді:

2

Виступ С. Л. Бондаренко супроводжувався демонстрацією можливостей сайту Книжкової палати України.
Інформаційно насиченим було також повідомлення завідувачки відділом наукової обробки НБ Криворізького національного технічного університету І. В. Масік. Вона розповіла про досвід роботи бібліотеки з систематизації документів та редагування електронного каталогу. Директор бібліотеки ДУАН ім. А. Нобеля С. В. Чергінець поділилась практичним досвідом роботи з впровадження  УДК з 1998 року. Завідувачка відділом наукової обробки НТБ ДНУЗТ А. М. Лисенко розповіла про особливості систематизації технічної літератури за УДК. Вона підкреслила, що з 2000 року документи гуманітарної тематики поступово були переведені на УДК.
4 Підбиваючи підсумки роботи круглого столу, заступник директора НБ ДНУ Л. М. Лучка зауважила, що завдання круглого столу виконані і зустріч фахівців була корисною та актуальною. На засіданні було надано значний масив матеріалів з означеної тематики. Присутні на зустрічі співробітники бібліотек отримали електронні та паперові документи з методики введення УДК. Учасники зібрання дали позитивну оцінку його організації, інформаційній насиченості, практичній значимості, винесених на обговорення питань. Науковою бібліотекою Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, як центром обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів, і надалі планується проведення подібних занять з підвищення кваліфікації та професійного рівня  співробітників бібліотек.

567

Макеєва  І. І., завідувачка сектором методичної роботи


17.05.2017__________

Нарада директорів

17 травня 2017 р. у Науковій бібліотеці відбулася чергова нарада директорів бібліотек  ВНЗ Дніпропетровської області. Мета засідання – аналіз стану, обговорення методичних та організаційних питань діяльності методичного об’єднання.

Нараду відкрила директор НБ ДНУ імені Олеся Гончара С. В. Кубишкіна, яка привітала з призначенням на посади директорів бібліотек – Г. М. Віняр (КДПУ), С. О. Баскакову (КНУ), О. О. Картечеву (КЕІ). Завідуюча сектором методичної роботи І. І. Макеєва проаналізувала річні звіти бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області та закцентувала увагу на соціокультурній діяльності бібліотек. Запрошені керівники заслухали інноваційний досвід та креативні форми роботи. Заступник директора НБ ДНУ Л. М. Лучка ознайомила присутніх з останніми публікаціями у наукових фахових видань та сайтів УБА і бібліотек ВНЗ України, провела бібліографічний огляд матеріалів 13 збірника "Наука України у світовому інформаційному просторі" (2016 р.).

Директор НБ ДДАЕУ А. Г. Братчик інформувала про створення науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України, яка займається розробкою нормативних документів та їх впровадження у діяльність університетських бібліотек. Крім того, обговорювалися питання систематизації літератури за таблицями УДК, традиційні та інноваційні напрямки обслуговування користувачів. Про досвід роботи бібліотек Німеччини та Великобританії цікаво розповіли директори А.М. Орлова та А. Г. Братчик, які відвідали ці країни з приватним візитом.

Робота наради проходила в творчій атмосфері, плідній співпраці, під час якої відбувся обмін думками та досвідом. Учасники засідання обговорили та схвалили такі рекомендації:

1. Прийняти до відома інформацію про роботу бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області.
2. Рекомендувати відновити роботу секцій:

 • методичної роботи та документального забезпечення (НБ ДНУ, І. І. Макеєва);
 • сучасного обслуговування  (НТБ ДНУЗТ, Т. О. Колесникова);
 • соціокультурної діяльності (НТБ УДХТУ, Н. Ф. Максимова);
 • інформаційної культури (НБ ДНУ, Л. М. Лучка, НТБ ДНУЗТ, Т. О. Колесникова).


Основні статистичні показники роботи
бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області

Назва показника

Стан на 1.01.2017 р.

Бібліотечні фонди

11119491

Обсяг власних БД

3035315

Користувачі

94856

В т.ч. студентів

78685

Кількість відвідувань

5428305

Кількість книговидач

9896132

Кількість комп’ютерів

432

Загальна кількість працівників

476


Пояснювальна записка до статистичного звіту роботи бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області за 2016 рік

До складу обласного методичного об'єднання входять  бiблiотеки ВНЗ:

 1. Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету ім.О. Гончара
 2. НТБ ДВНЗ "Національний гірничий університет"
 3. НТБ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 4. НТБ ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
 5. НТБ ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"
 6. Наукова бібліотека ДВНЗ "Дніпропетровська медична академія"
 7. Бібліотека Національної металургійної академії України
 8. Наукова бібліотека Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
 9. Бібліотека Університету митної справи та фінансів
 10. Бібліотека Дніпровського державного технічного університету
 11. Наукова бібліотека ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 12. Бібліотека ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"
 13. Бібліотека Криворізького економічного інституту
 14. Бібліотека Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту
 15. Бібліотека Дніпропетровської академії музики ім. Глинки
 16. Бібліотека  ВНЗ "Університету імені Альфреда Нобеля"
 17. Бібліотека ВНЗ "Стратегiя" м. Жовтi Води.

1. Наукова бібліотека
 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Характерною ознакою діяльності Наукової бібліотеки  Дніпропетровського національного  університету імені Олеся Гончара у 2016 році є розширення послуг для віддалених користувачів. Це вплинуло на формування пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки, посилило вимоги до професійної підготовки та діяльності бібліотечних працівників, викликало потребу у формуванні фондів мережних локальних та віддалених документів з розгорнутою мережею пошуку, здатних зацікавити і задовольнити потреби користувача в освітній чи науковій діяльності.
Для забезпечення попиту на навчальну літературу використовуються підручники і методичні матеріали в електронному варіанті, які представлені в комп’ютерному залі та в „хмарних” сховищах.
У 2016 році електронна база бібліотеки поповнилася електронними копіями статей із понад 50 російських журналів, які бібліотека отримувала в попередні роки, але передплата була припинена. Доступ до електронних баз даних (повнотекстові версії/ електронні документи) було надано Українською бібліотечною асоціацією. Аналітичний розпис статей здійснювався у 2016 р., і буде продовжено у  2017 р.
Бібліотека виконує запити на літературу та інформацію віддаленим користувачам за допомогою електронної пошти.
На базі бібліотечного фонду, зокрема відділу рідкісних книг, проводяться практичні заняття студентів ФСЗМК за спеціальністю "Видавнича справа". Знайомство з унікальними рідкісними виданнями супроводжується бесідою про історію книги, її роль у суспільному житті, про авторів, видавців та особливості художнього і типографського оформлення.
Для студентів І-ІІІ курсів до Дня Незалежності Польщі бібліотека підготувала і провела бібліографічний огляд літератури "Польське зібрання у фондах Наукової бібліотеки". Студентам продемонстрували унікальні колекції польських видань ХVІІІ – початку ХХ ст. та книгозібрання сучасних університетських видавництв.
Для студентів юридичного факультету на базі Центру Євросоюзу була проведена інтерактивна лекція про права людини, з презентацією найактуальніших матеріалів сучасної історії України та зарубіжного досвіду.
У 2016 році Наукова бібліотека брала участь у проекті Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки "Відкриваємо Україну разом з відомими та успішними". Студенти ГГФ, ІФ та ФУІФМ відвідали 5 занять, присвячених історії та культурі українського народу. Результатом проекту стало створення електронної "Книги мандрів", до якої увійшли відгуки і враження про заходи, їх змістовне наповнення та власні мандри. За активу участь студенти отримали подяки.
Для студентів І к. історичного факультету бібліотека підготувала  тематичний перегляд літератури „Подорож у Середньовіччя”, на якому представлено понад 200 видань наукової, науково-популярної, навчальної та художньої літератури в т.ч. раритети. Студенти отримали багато додаткової інформації про цей період історії.
У читальній залі природничо-технічної і економічної літератури проходили Студентські спортивні ігри Дніпропетровської області з шахів, що супроводжувались розширеною підбіркою спеціальної літератури.
До 145-річчя  від дня народження Лесі Українки був проведений літературний марафон „Я в серці маю те, що не вмирає”, в якому взяли участь студенти, викладачі і бібліотекарі. Знято відео ролик, який розміщено на You Tube, Facebook і на сайті бібліотеки.
На YouTube створено канал "Наукова бібліотека ДНУ", який містить 5 відеофільмів,  зареєстровано понад 95 переглядів. У 2016 р. з метою заохочення до читання та привертання уваги до друкованої книги студенти ІІ курсу ІФ створили відеоролик "Вечность на кончиках пальцев. Лишь прикоснись".
До дня Європи в бібліотеці організовано концерт європейської класичної музики за участю лауреата міжнародних конкурсів О. Журавель та заслуженого діяча мистецтв В. Скуратівського.
В рамках фестивалю актуального мистецтва та нових медіа в міському просторі „Конструкція”  в Науковій бібліотеці відбувся концерт сучасної електронно-інструментальної музики за участю митців із Данії та Швеції.
До Дня Гідності та Свободи підготовлено інформаційний стенд "Пронизлива правда про наш час і Україну", на якому розмішено яскраві повідомлення про сучасні друковані видання та їх суттєве цитування.
У 2016 році Наукова бібліотека, як методичний центр області, з метою обміну досвідом та професійного спілкування, провела семінар "Система обслуговування користувачів бібліотек: традиції та інновації". У заході взяли участь 86 працівників бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області.
Наукова бібліотека  організувала стажування для бібліотечних працівників ДМА та Академії митної служби (13 осіб) .
До Дня міста Наукова бібліотека взяла участь у бенефісі-презентації бібліотечних послуг та інновацій "Бібліотеки Дніпропетровщини запрошують на побачення". На інформаційному стенді "Ми віруємо у творчість і красу" було представлено наукові праці викладачів ДНУ ім. О. Гончара з історії краю, а також поетичні збірки та художні твори талановитих випускників університету.
Продовжено безкоштовний тестовий доступ до баз "BiblioRossika", Інтернет-портал DPA, Вікно Німецької служби новин, "Polpred.com", Інформаційний бюлетень центру Разумкова. В 2016 році двічі надавався тестовий доступ до електронних колекцій компанії "Іст В'ю", а також тестовий доступ до бази Web of Science.

Нове в роботі

Наукова бібліотека виступила як співорганізатор ІІІ мультиформатної бібліотечної міжнародної науково-практичної конференції  "Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій" на платформі відкритих конференцій (http://conflib.diit.edu.ua/), що відбулася на базі НТБ ДНУЗТ.
У Науковій бібліотеці ДНУ в якості експерименту запроваджується послуга "віртуальна довідка". Відповіді на запити готуються із застосуванням інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки ДНУ та мережі Інтернет.
27 співробітників Наукової бібліотеки  приймали участь у  психологічних тренінгах за темою "Інтерактивні технології у роботі бібліотекаря", які проводила психологічна служба ДНУ імені Олеся Гончара. У ході тренінгів значно поглиблювались професійні знання та навички, підвищувалась творча активність, розширювались способи самоактуалізації, застосовувались нові, ефективні форми спілкування і поведінки.

2. НТБ ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Нове у роботі

Активну участь співробітники бібліотеки прийняли в унікальному студентському заході, присвячений Міжнародному дню науки – "Ніч науки – 2016". На фестивалі були представлені всі вищі навчальні заклади та науково-дослідницькі установи міста: природничі, гуманітарні, технічні. Проведено майстер-клас з основ професійного управління та спілкування, лекторій "Ретрокіно". Організатори заходу — Рада молодих вчених Дніпропетровської області та Департамент освіти та науки ДОДА. Партнер "Ночі Науки" - ГО "Поруч", Рада ректорів Дніпропетровської області.
Завдяки співпраці трьох підрозділів Національного гірничого університету – науково-технічної бібліотеки, кафедри хімії та кафедри історії та політичної теорії – 01.06.2016 року відбулись Академічні читання, присвячені пам`яті фундатора хімічної науки та організатора освіти Лева Володимировича Писаржевського. Захід проходив в аудиторії кафедри хімії, що носить ім`я видатного науковця.  Видано анотований бібліографічний  покажчик: "Академік Л.В. Писаржевський", який вміщує видання з фондів НБ ДНУ ім. О. Гончара, НТБ НГУ, НТБ УДХТУ.
Спостерігається позитивна динаміка інституційного репозиторію за показниками. У січні 2017 року опубліковано вебометричний рейтинг репозиторіїв, в якому Національний гірничий університет займає 3 позицію.
Також показники Google Analytics свідчать про те, що репозитарій університету користується підвищеним попитом. До нього звертаються жителі багатьох країн світу як ближнього так і далекого зарубіжжя.

3. НТБ Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Бібліотеку ДНУЗТ визнано „Бібліотекою року 2016” в Україні (Почесна грамота Міністерства культури України та Української бібліотечної асоціації).
Першою в Україні Бібліотекою ДНУЗТ проведено мультиформатну бібліотечну міжнародну науково-практичну конференцію  "Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій" на платформі відкритих конференцій (http://conflib.diit.edu.ua/). Задіяно 7 комунікаційних каналів представлення та обговорення доповідей. Це - Сайт конференції з представленими роботами і можливістю їх коментування, скайп, відео-доповіді, канал ю-тьюб із прямою трансляцією, фізична присутність і виступи учасників "очі в очі", збірник матеріалів конференції (у електронному та друкованому форматах).
Створено сайт (http://conflib.diit.edu.ua/) міжнародної наукової бібліотечної конференції "Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій". Як співвидавцями та співорганізаторами іншої конференції – "Антропологічні виміри філософських досліджень" бібліотекарями також створено сайт (http://conf-ampr.diit.edu.ua). Сайти працюють на платформі "Наукові конференції України" (програмне забезпечення Open Conference Systems – OCS). Це є частиною Стратегії Бібліотеки із надання (з 2011 р.) послуг для науковців з електронного бібліотечного видавництва (Library Publishing).
Єдина університетська бібліотека України, котра, як співвидавець е-журналу "Антропологічні виміри філософських досліджень" (http://ampr.diit.edu.ua/), має власний продукт в наукометричній системі Web of Science, БД "Emerging Sources Citation Index".
Бібліотека ДНУЗТ, як співвидавець 2-х наукових журналів "Наука та прогрес транспорту" (http://stp.diit.edu.ua) та "Антропологічні виміри філософських досліджень" (http://ampr.diit.edu.ua/), інтегрувала свої е-журнали в понад 30 цифрових бібліотечних колекцій університетів світу, а також світові БД наукової інформації (DOAJ, Google Scholar, eLIBRARY.ru, Index Copernicus, DRJI, DRIVER, BASE, OCLC WorldCat, "Україніка наукова", Universia, Global Impact Factor, КиберЛенінка, Scientific indexing service, Open Academic Journals Index, InfoBase Index, УІНЦ, Наукова періодика України (НБУВ)).
Бібліотека університету – куратор напрямку "Публікаційний профіль університетської науки", за який ДНУЗТ отримав „Сертифікат якості наукових публікацій” від Міністерства освіти і науки України протягом 2014-2016 років.
Єдина в Україні галузева колекція е-копій рідкісних і цінних видань із розвитку залізничного транспорту "Залізнична україніка" (1870-1945рр. – http://ecat.diit.edu.ua:81/zu/index.html), яка була переведена в цифровий формат, своєю кількістю досягла 150 примірників. Планується інтеграція даної колекції до цифрової бібліотеки "Europeana", а саме – в наповненні її частини "thinkMOTION" (технічна література в галузі систем руху, машин і механізмів).
До Єдиної бази даних користувачів Бібліотеки додано спільноти Львівського та Миколаївського коледжів транспортної інфраструктури ДНУЗТ (1850 осіб із наданням логінів/паролів), що дозволило їх студентам і науково-викладацькому складу користуватись інформаційними ресурсами Електронної бібліотеки університету у віддаленому режимі.
Рекламна діяльність бібліотеки була сконцентрована на висвітленні можливостей сучасних сервісів для користувачів та унікальності галузевих колекцій. Створено 13 відеокліпів та 2 буктрейлери.
Участь у спільному проекті "БібліоСинергія: підтримка наукових досліджень" – ідея, розробка та дизайн сайту, координація наповнення інформаційних блоків (Секція університетських бібліотек УБА). Проект реалізовано як професійне середовище (сайт) для спілкування однодумців та втілення нових бібліотечно-інформаційних практик в напрямку підтримки наукових досліджень (http://bibliosynergy.ulabibliosynergy/".../"orgbibliosynergy/".../"ua).
Бібліотека ДНУЗТ також курує напрямок "Управління даними досліджень" (http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/proekt5);
Створено перший в Україні тримовний е-ресурс "Онлайн-словник ключових слів із технічних наук за відомостями міжнародних баз даних науково-технічної інформації" (http://library.diit.edu.ua/dic ), на який отримано два авторських свідоцтва.
Розроблено та впроваджено три програмних забезпечення: одне – для "Онлайн-словника ключових слів…";  два – "Цифровий верстальник" (для якісного представлення метаданих наукових журналів "Наука та прогрес транспорту" та "Антропологічні виміри філософських досліджень", співвидавцями яких є бібліотека;
Удосконалено інформаційно-аналітичну діяльність. Введено нові напрями діяльності:
1) Моніторинг, аналіз і коригування профілів в міжнар. базах даних: бібліотеки / ВНЗ / авторів / журналів;
2) Надання аналітичних довідок за відомостями Scopus, WoS, РІНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, ORCID, DOI;
3) Організація та підтримка БД "Публікаційний профіль університетської науки" (1271 запис).

4. НТБ ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури"

У вересні 2016 р. було організовано традиційний День першокурсника, який відбувся як комплексний захід. У читальних залах, на абонементах були представлені книжкові виставки, тематичні перегляди літератури, проводилися бібліографічні огляди, проходили засідання клубу "Джерело".
Протягом року були підготовлені і проведені наступні заходи:

 • День студента. Святкове засідання клубу "Джерело"  "Зустріч при свічках".
 • День святого Валентина. М. І. Складановська  доцент кафедри філософії і політології, психолог провела бесіду на тему "А если это любовь?". Підготовлено і проведено бібліографічний огляд "Тема любові у вітчизняній і зарубіжній літературі", музично-поетичну композицію "И радость, и слезы, и вечная жизнь".
 • До Всесвітнього дня поезії  проведена програма "И вновь Весна, и вновь Любовь….  и наши новые стихи".
 • Міжнародний день рідної мови. Вперше цей захід було проведено у формі конкурсу "Знаймо, любімо рідну мову". Конкурс проводився разом з кафедрою Українознавства. Шість студентських команд від шести факультетів показали знання української мови у різноманітних конкурсах.
 • Творчий портрет студента. Презентація поетичного збірника студентки будівельного факультету Аліни Василенко "Ревизор твоей души".
 • До дня художника. Засідання клубу "Джерело" присвячене Петриківському розпису. Цей захід підготувала бібліотека, архітектурний факультет та кафедра Українознавства. Заслужена майстриня народної творчості України В. Ф. Панко представила авторські праці.

Нове в роботі

Продовжено роботу щодо включення наукового збірника "Вісник ПДАБА" до наукометричних баз, пошукових систем та електронних бібліотек. 2016 р. видання "Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури" ввійшло до DOAJ, Index Copernicus (ICV= 60,74), ICONDA, більш ніж 50 міжнародних наукових електронних бібліотек. URL: http://visnyk.pgasa.dp.ua/about/indexing.
Здійснюється постійна передача поточних випусків видання до повнотекстових баз: РІНЦ, СyberLeninka, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ResearchBib, Open Academic Journal Index(OAJI), ICONDA, Directory of Research Journals Indexing (DRJI).
Надання, облік та звітність щодо ISBN номерів для монографій, підручників та навчальних посібників авторам академії.
Приймання та обробка квартальних звітів кафедр по публікаціям та науково-інформаційним заходам, підготовка матеріалів для розділів річного звіту академії з наукової діяльності.

5. НТБ ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

Особлива увага приділялась студентам-першокурсникам, для яких проводились заняття за 4-годиною програмою з курсу „Основи інформаційної культури”. По 53 години теоретичних та практичних занять.
Не залишаються поза увагою студенти старших курсів. Для них проводяться Дні фахівця. (14-годинна програма).
Культурно-освітня та виховна робота є пріоритетним напрямом у роботі бібліотеки. Протягом звітного року в „Літературній  вітальні” був організований конкурс читців „Хотіла б я піснею стати” (до 145-річчя Л. Українки). Звучали вірші поетеси у виконанні студентів, поезія інших авторів, присвячена Л. Українки, а також вірші студентів УДХТУ.
Традиційно, навчальний рік завершується підведенням підсумків конкурсу „Читач року”. Учасникам було запропоновано підготувати домашнє завдання – відгук про книгу, тематичний буклет чи рекламний плакат.
Уже другий рік у бібліотеці успішно працює клуб поетів-початківців „Літературник”, де збираються небайдужі до поезії, до пісні. Учасники клубу читають не лише свої власні вірші, а й твори відомих поетів та письменників. У звітному році таких засідань відбулось 11.
Вперше у звітному році була запроваджена така форма, як „Портрет молодого вченого”. На зустріч зі студентами запросили молодого вченого, кандидата технічних наук В. Анісімова. Надзвичайно цікавою була його розповідь, як він прийшов у науку, про його захоплення, зокрема музикою (він не лише грає на кількох музичних інструментах, а й сам пише музичні твори). Свій талант, як музикант, вчений продемонстрував, виконавши кілька творів.
Залученню читачів до бібліотеки сприяють персональні творчі виставки, які організовуються в читальних залах, на абонементі художньої літератури.
Проведенню кураторських годин для студентів 1-2 курсу приділяється особлива увага не лише бібліотекою, а й університетом в цілому. Рада виховної роботи вузу складає графік проведення кураторських годин з обов’язковим відвідування заходів, що проводить бібліотека. На кураторськіх годинах бібліотека пропонувала огляди, бесіди, віртуальні екскурсії та інші форми.
На завершальному етапі створення власного сайту бібліотеки, де буде розміщений електронний каталог, повнотекстова база методичних матеріалів, розроблених кафедрами вузу, інша інформація для всіх категорій користувачів.

6. Наукова бібліотека ДВНЗ "Дніпропетровська медична академія"

Медична академія відзначила ювілей – 100-річчя з дня заснування.
Бібліотека прийняла активну участь у підготовці і проведенні заходів до 100-річчя з дня заснування медичної академії. Були надруковані нариси історії відділів бібліотеки, експоновані виставки тощо.
У минулому році жодних фінансових обмежень на комплектування не було. На придбання книг витрачено 1571250 грн., періодичних видань – 175699 грн.
Вже  протягом  багатьох  років  видавництва  друкують  національні  підручники,  в  написанні  яких  приймають  участь  провідні  кафедри  медичних  вузів  України  і  бібліотека  при  придбанні  навчальної  літератури  перевагу  надає  саме  придбанню  цих  підручників.   Крім  того  видавництва  останнім  часом  практикують  переклад  цих  підручників  російською  і  англійською  мовами.  Тому  бібліотека  має  змогу  закуповувати  підручник  одразу  для  вітчизняних  студентів,  а  також  для  російськомовних  і  англомовних  іноземних  студентів. Для  англомовних  студентів  придбано  16  назв  1 225  прим.  підручників,  на  які  витрачено  260 745   грн. Для  вітчизняних  студентів  на  українській  мові  закуплено  43  назви  2 820  прим.  на  загальну  суму  728 230  грн. 
На сайті бібліотеки розміщено  новий розділ "Науковцям", підготовлено  перелік наукових журналів безкоштовного доступу з імпакт-фактором (35 одиниць).
У звітному році продовжили створення Репозитарію ДМА. Загальний обсяг електронного архіву становить 1282 документа.
Продовжується оцифрування рідкісних та цінних книг з власного фонду.      Для оцифровки документів використовується планшетний сканер, у 2016 році  оцифровано 700 документів (у т.ч. 27304 сторінки).
Доступ до повних текстів навчально-методичної літератури можливий з комп’ютерів електронного читального залу; до повних текстів авторефератів дисертацій, рідкісних видань – вільний доступ.
НБ ДМА є членом корпорації медичних бібліотек України. У кінці 2016 року було оновлено договір з цієї роботи та отримані методичні матеріали щодо цього напрямку роботи.
В цьому році бібліотека отримала 14 нових моніторів, 1 багатофункціональний пристрій; обладнали комп’ютерами 5 робочих місць на абонементах навчальної літератури; створена локальна мережа цих абонементів. 
Стіни бібліотеки були облаштовані 4-ма новими дошками для  інформації, на яких розміщуються режим роботи, об’яви бібліотеки та інші корисні повідомлення. На 2-х з них розміщується фотовиставка до 100-річчя академії під назвою "Сучасне і минуле", на якій виставлені фото бібліотеки з минулих часів і сьогодення.

Нове в роботі бібліотеки

 • Створена локальна мережа на абонементах навчальної літератури.
 • До ЕК введено 99 % фонду навчальної літератури 1-3 курсів.
 • Ведеться штрих-кодування підручників абонементу навчальної літератури 1-3 курсів.
 • Розроблена та опробувана електронна форма чека (який є документом, що підтверджує отримання студентом літератури) для електронної книговидачі.
 • Разом з Національною науковою медичною бібліотекою України і КЗ "Дніпропетровською обласною науково-медичною бібліотекою" організували та провели  XV Ювілейну міжнародну  науково-практичну  конференцію "Місце медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі України".

7. Бібліотека Національної металургійної академії України

Одним з позитивних моментів стало повернення Криворізького металургійного інституту до складу металургійної академії.
Активний читацький попит мала повнотекстова база методичних і навчальних посібників, надрукованих кафедрами НМетАУ. У студентському читальному залі організовані тематичні виставки з курсового проектування та написання дипломних проектів.
Значне місце в роботі бібліотеки відводилося проведенню масових заходів із залученням співробітників бібліотеки, кафедр академії, студентського клубу. Заходи бібліотеки увійшли до плану виховної роботи академії. Впродовж року було проведено 39 заходів.
З метою грамотного створення і поповнення бібліометрічних профілів співробітників академії в системі Google Scholar і подальшому їх резміщенні на сайті "Бібліометріки української науки", були проведені консультації для кафедр академії (41 консультація).
У звітному році зменшилася кількість читачів, зареєстрованих по єдиному читацькому квитку. Було відсутне надходження нової літератури, за винятком підписки на періодику України.
Не сприяла комфортній роботі читачів низька температури у відділах бібліотеки і слабка матеріально-технічна база.

8. Наукова бібліотека
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Для якісного забезпечення обслуговування різних категорій користувачів в бібліотеці використовувався комплекс бібліотечних послуг, це: тематичні виставки-перегляди за профілем кафедр, виставки нових надходжень, широкий доступ до власних БД та через Інтернет, консультування читачів з пошуку необхідної інформації, використання електронної пошти для надання інформації тощо. Так, за рік видано 12650 індивідуальних та групових консультацій.
Крім індивідуального диференційованого бібліографічного інформування користувачів, широко використовувалися в комплексі інформаційно-масові, культурно-просвітницькі заходи та виставкова робота. За рік їх проведено всього 474.
Протягом року ефективно працювали читацькі об’єднання за інтересами: літературна вітальні "Гармонія" (34 роки), "Ріднокрай" (16 років), "Родовід" (10 років), літературна студія "Дивослово" (11 років) та музичний ансамбль "Дружба" (9 років).
Протягом звітного року значно збільшився відсоток видань, отриманих в дарунок за акціями "Подаруй бібліотеці книгу" і складає 60% надходжень від авторів, вчених, випускників університету, інших навчальних закладів та організацій.
Дієвим засобом підвищення кваліфікації бібліотекарів були заняття в діючих "Школі бібліотечної майстерності" та "Школі комп’ютерних технологій", де проводяться тренінги та майстер-класи з технологічних процесів у бібліотечній програмі "УФД/Бібліотека".
В 2016 році директор наукової бібліотеки Братчик А. Г. обрана членом науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України в секцію "Бібліотечні технології", яка займається розробкою нормативних документів та їх впровадження у діяльність університетських бібліотек.
Крім того, директор наукової бібліотеки Братчик А. Г. постійно приймала участь в заняттях психолого-педагогічного семінару для молодих педагогічних працівників, де висвітлювала теми "Інформаційні галузеві Інтернет-ресурси для освіти та науки", у т. ч. "Науково-метричні бази даних, які вміщують публікації наукових статей та їх цитування" та "Діяльність наукової бібліотеки на допомогу забезпеченню науково-освітнього процесу".
З метою вивчення стану та визначення пріоритетних напрямів вдосконалення діяльності бібліотеки проведено аналіз звітно-планової документації відділів та науково-аналітичного огляду звітів аграрних бібліотек III–IV рівнів акредитації за 2015 рік, зробленого працівниками ННСГБ НААН, де наукова бібліотека ДДАЕУ визначена як краща серед аграрних бібліотек ВНЗ України.
За результатами ХІ Обласного міжвузівського Конкурсу–2016 серед ВНЗ, м. Дніпро, колектив укладачів видання науково-допоміжного бібліографічного покажчика "Наукові праці вчених Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету за 1922–2014 рр. Підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових праць") визнано переможцем в номінації "Наукова література. Довідники. Словники" та Фондом вчених Дніпропетровщини нагороджено Дипломом.
У звітному році одержано 5 нових сучасних комп’ютерів.

9. Бібліотека Університету митної справи та фінансів

У звітному році проведений аналіз стану забезпеченості навчального процесу підручниками та навчальними посібниками. Оперативно інформуються викладачі кафедр про стан книгозабезпеченості з окремих дисциплін, виявляються незабезпечені підручниками дисципліни і своєчасно змінюється стратегія комплектування та оформляються замовлення на необхідні видання.
Обслуговування абонентів здійснювалось в першу чергу на основі власної бази даних - електронного каталогу. Відтепер для передачі інформації активно використовується електронна пошта.
Невід’ємною частиною масової роботи бібліотеки у 2016 році були організація та проведення масових заходів, а саме: оформлення книжкових виставок, проведення відкритих переглядів літератури тощо: виставки з відзначення знаменних і пам’ятних дат і подій, університетських науково-практичних конференцій, популяризації наукових здобутків професорсько-викладацького складу університету.
Окрім зазначених форм роботи у звітному році використовувались і такі, як виставки-вернісажі, виставки-досьє, виставки-панорами подій, полиці-застереження, виставки однієї книги тощо.
У 2016 році відбулося оновлення програмного забезпечення DSpace та переведення сайту репозиторію в доменне ім’я університету www//biblio.umsf//
До електронного репозиторію включаються також навчальні та навчально-методичні видання викладачів вузу. На сьогодні репозиторій містить 1603 електронних документа. Протягом року зареєстровано 3560 відвідувань електронного архіву.
З метою якісного та ефективного інформаційного забезпечення навчального та науково-дослідницького процесу у залі електронних каталогів бібліотеки забезпечено постійний онлайновий доступ до безкоштовних наукометричних баз даних: WorldWideScience (Multidisciplinary), VET-Bib (Social Science, Education), Research Papers in Economics (Economics), Google Scholar Multidisciplinary), Український індекс наукового цитування - система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України  та реферативна база даних "Україніка наукова".

Нове в роботі

1. З 19.02.16 в бібліотеці діяла виставка-питання "Що таке вільна людина?", яка зацікавила багатьох студентів. На виставці, крім інших матеріалів, була представлена тематична папка "Українське козацтво" (з матеріалами з періодичних видань):  
2. У лютому 2016 р. був проведений комплексний захід – "Бібліотечне асорті", який містив наступне:
- 22.02.16 інформаційна виставка літератури з елементами анкетування "Мова – духовне багатство народу" (до Міжнародного дня рідної мови).
- з 22.02.16 по 02.03.16 проводилося анкетування, в якому прийняли участь 57 респондентів. Аналіз проведеного бібліотекою анкетування був розміщений для ознайомлення всіма бажаючими в локальній мережі.
-  23.02.16 бесіда біля інформаційної виставки літератури "Мова – духовне багатство народу" (до Міжнародного дня рідної мови).
3. 26.09.16 на суд відвідувачам бібліотеки була представлена виставка – звіт бібліотеки "Читай, як я, читай зі мною, читай краще мене!" (до Всеукраїнського дня бібліотек).
4. З 29.11.16. діяв бібліомікс, який складався з віртуальної виставки "Проводжуємо Рік Вогняної мавпи – зустрічаємо Рік Вогняного Півня" (виставка містила в основному літературу з фонду бібліотеки) та додаткових інформаційних матеріалів. Ці матеріали були розміщені в локальній мережі академії, а також видавалися на прохання користувачів бібліотеки в електронному вигляді.

10. Бібліотека Дніпровського державного технічного університету

У звітному році  фонд поповнювався матеріалами з редакційно-видавничого відділу університету, дарами,  книгами,  отриманими   шляхом  книгообміну, а  також  від авторів.    В рамках проекту "Подаруй бібліотеці нову книгу": до фондів бібліотеки університету було передано особисту бібліотеку А. П. Огурцова – колишнього ректора університету (1988-2003 рр.), доктора технічних наук, професора, академіка, заслуженого діяча науки і техніки України, знатного металурга, автора 650 наукових робіт.
Користувачі мають можливість працювати з повнотекстовими документами інформаційного  порталу ДДТУ в он-лайн режимі.
Нові інформаційні технології вносять зміни у традиційні форми і методи  інформаційного обслуговування користувачів. При проведенні  днів інформації, днів кафедри на  кафедрах Електроніки та автоматики, Фізики конденсованого стану, Автомобільного господарство,  крім традиційних оглядів літератури, періодичних видань для  викладачів, аспірантів, студентів була надана  інформація про академічну доброчесність, про міжнародні стилі бібліографічних посилань, про авторське право,  про можливість орієнтуватися у віртуальному інформаційному середовищі за допомогою міжнародних пошукових навігаційних систем та ін.  
2016 рік  проголошено роком англійської мови, що зумовило збільшення попиту на  літературу з  вивчення англійської мови. В бібліотеці була  представлена постійно діюча книжкова виставка  "Вивчай англійську мову", а на сторінці бібліотеки веб-сайту університету бібліотека презентувала віртуальну екскурсію "English Grammar без помилок" для розкриття фонду підручників, довідкової, художньої літератури  англійською, з метою сприяння її вивчення та популяризації.
В дні вшанування пам’яті  Т.Г. Шевченка  спільно з студентами і викладачами факультету менеджменту, економіки, соціології та філології проводились Шевченківські читання, конкурс читців, вікторина. Бібліотека підготувала відкритий перегляд літератури  і  мистецьких творів "Скарби безсмертного Кобзаря", трибуну поета "І лине над землею Шевченкове слово". Також відбулася презентація  музичного альбому "Рок – Кобзар" -  пісні на вірші Т.Г. Шевченка. А на сторінці бібліотеки  web-сайту ДДТУ – віртуальна книжкова виставка "Кобзар" - духовний скарб нації".
У 2016 р. було проведено оптимізацію штату бібліотеки та  було проведено реорганізацію структури бібліотеки. Штат бібліотеки – 13 штатних одиниць.

11. Бібліотека ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"

У 2016 році вектор на інтенсифікацію залучення інноваційних технологій до всіх бібліотечних процесів став визначальним у діяльності книгозбірні КДПУ.
Логічним продовженням цієї тенденції стало створення на базі сектора інформаційних технологій і науково-методичного відділу нового структурного підрозділу бібліотеки – відділу інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення. Основними завданнями ВІТ визначено впровадження нових технологій, оптимізацію технологічних процесів, супровід і організацію обслуговування сучасних способів накопичення, зберігання, обробки, пошуку, узагальнення та обміну інформацією на основі використання засобів обчислювальної техніки, електронних засобів зв'язку.
У 2016 році продовжено роботу з інтеграції електронних інформаційних ресурсів до освітньо-комунікаційного середовища вишу. Стале збільшення частки електронного контенту в масиві інформаційно-бібліографічних ресурсів сприяло оперативному і якісному забезпеченню користувачів інформацією в необхідному обсязі й у тому форматі, який відповідає сучасним потребам студентів, викладачів, співробітників університету.
Сьогодні бібліотека надає користувачам можливість самостійної роботи в мережі Інтернет як із власних мобільних пристроїв через Wi-Fi, стабільний сигнал якого у звітному році було забезпечено у всіх приміщеннях бібліотеки, так і зі стаціонарних комп’ютерів через дротовий інтернет-зв’язок у електронній читальній залі.
Крім доступу до відкритих ресурсів всесвітньої інформаційної мережі, на території бібліотеки надається доступ до ресурсів електронно-бібліотечної системи видавництва "Лань", наукової електронної бібліотеки eLibrary.ru, бази даних періодичних видань Polpred.com, наукових журналів відкритого доступу ресурсу Science Direct та мультимедіа-енциклопедії європейської культури Europeana.
На сайті бібліотеки http://kdpu-library.ucoz.ru/ подано відомості з усіх видів бібліотечних послуг та діяльності книгозбірні Криворізького державного педагогічного університету. Робота з популяризації ресурсів бібліотечного веб-сайту ведеться працівниками відділу інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення та інформаційно-бібліографічного відділу, на засіданнях науково-методичної ради КДПУ, Днях кафедр, у засобах масової інформації.
На YouTube-каналі бібліотеки за адресою https://www.youtube.com/channel/UCQKoWZbb-KFP5j4WQc6QvIg публікуються презентації до культурно-просвітницьких заходів, віртуальні тематичні виставки тощо.
До У 2016 році кількість читальних залів скоротилась. Це відбулося за рахунок передачі фонду читальної зали факультету мистецтв до читальної зали бібліотеки факультету дошкільної та технологічної освіти.
Ефективними засобами популяризації фонду книгозбірні залишаються такі традиційні форми культурно-просвітницької роботи, як тематичні книжкові виставки (серед яких в останні роки значну частку займають віртуальні експозиції документів) і відкриті тематичні перегляди.
Виставки експонуються на бібліотечному сайті за адресою http://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html 
У 2016 році фахівцями науково-методичного відділу було продовжено роботу з фахового інформування працівників бібліотеки – поповнення ресурсу "Інтернет-дайджест бібліотечного фахівця". За результатами перегляду онлайн-архівів бібліотекознавчих, бібліографознавчих та книгознавчих періодичних видань, доповнено новими рубриками вебліографічну колекцію бібліографічних описів статей з теоретичних та практичних питань усіх сфер інформаційно-бібліотечної діяльності.
Протягом 2016 року значно активізувалась вебліографічна діяльність бібліотеки. Науково-методичний та інформаційно-бібліографічний відділи у звітному році активно використовували метод вебліографування у своїй бібліографічній діяльності; саме на основі цієї форми роботи було продовжено наповнення "Інтернет-дайджесту бібліотечного фахівця" та створено вебліографічний список "Літературознавчі студії з творчості Лесі Українки".
Увійшло в традицію до Всеукраїнського дня бібліотек проводити міську науково-практичну конференцію, в якій беруть активну участь бібліотекарі навчальних закладів Кривого Рогу. 30 вересня 2016 року відбулась ювілейна V Міська науково-практична конференція "Сучасні проблеми діяльності бібліотек навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства". На конференції булі присутні бібліотекарі ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації (ліцеїв, коледжів, училищ, технікумів, інститутів та університетів міста).

Нове в роботі

Для популяризації інституційного репозиторію працівники науково-методичного відділу створили мультимедійну презентацію, яка розкриває основні етапи самостійного розміщення матеріалів. Протягом 2016 року було проведено 11 презентацій під час засідання кафедр університету.
У звітному році було розпочато процес концептуальної реорганізації офіційного сайту КДПУ, частиною якого у 2017 році стане й базовий електронний інформаційний ресурс бібліотеки. Контент бібліотечного сайту буде структуровано з урахуванням актуальних інформаційних потреб і запитів науково-педагогічних працівників і студентів.
Проведення інформаційних бібліографічних оглядів (2) за допомогою вебліографічного списку "Інтернет-дайджесту бібліотечного фахівця" поєднує традиційне обговорення з активним переглядом онлайн-архівів бібліотекознавчих, бібліографознавчих та книгознавчих періодичних видань. 
У 2016 році фахівці відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки долучилися до діяльності новоствореного прес-центру КДПУ. Повне, оперативне та цікаве висвітлення подій наукового, громадського, культурного, спортивного життя вишу стало ще однією інноваційною функцією бібліотеки Криворізького педагогічного на шляху її становлення як університетського інформаційного центру.

12. Наукова бібліотека ДВНЗ "Криворізький національний університет"

З 2016 року очолює  бібліотеку ДВНЗ "Криворізький національний університет" Баскакова Світлана Олегівна.
На виконання вимог Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII та керуючись рішенням Вченої Ради університету від 26.04.2016 року № 8 "Про необхідність зміни назви структурного підрозділу наукової бібліотеки Криворізького національного університету", відповідно до Наказу по ДВНЗ "Криворізький національний університет" від 05.09.2016 № 363 внесені зміни в назву підрозділу університету, а саме "Наукова бібліотека".
У звітному році крім традиційних бібліотечних послуг (послуг, що реалізовані на базі документних фондів бібліотеки) користувачам надавались й інноваційні послуги, що базуються на використанні новітніх інформаційних технологій та бібліотечних електронних ресурсів – віртуальні довідки та виставки нових надходжень, RSS, навігація в інтернет-ресурсах, дистанційне обслуговування. Моніторинг статистичних звітів Google Analytics дозволяє виокремити найбільш популярні сторінки web-сайту бібліотеки. Серед яких: ЕК, віртуальна довідка, віртуальні книжкові виставки "Нові книги". Кількість відвідувань web-сайту становить 31 906.
Протягом звітного року організовано і проведено 8 культурно-просвітницьких заходів. Серед яких читацькі конференції, літературні та тематичні вечори, зустрічі з науковцями університету, митцями нашого міста.  
Бібліотека забезпечила інформаційну підтримку Міжнародної науково-технічної конференції "Розвиток промисловості та суспільства", яка пройшла на базі університету.  До уваги її учасників запропоновано відкриті перегляди літератури "Наукові праці КНУ", "Нові книги", на яких були представлені  різні типи та види видань, забезпечено відкритий доступ до всіх інформаційних джерел.
2016 року відповідно до Наказу Міністерства культури України від 14.06.16 р. № 437 "Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання" переглянутий і виведений з підвальних приміщень фонд рідкісних і цінних документів (1575 прим.)

Нове в роботі

Бібліотека активно використовує два основні напрямки інновацій в бібліотеці: технологічний і організаційно-управлінський. Технологічний зебезпечує  та підтримує появу інформаційно-бібліотечних продуктів та послуг – це АІБС "УФД/Бібліотека", використання Internet-технологій, оцифрування документів, використання Web-сайту, як нову форму інформування користувачів та надання доступу до відкритих Internet-ресурсів та ін.

У 2016 році бібліотека розпочала випускати дайджести:

- "Світ без насильства" (http://lib.ktu.edu.ua/?p=8477#more-8477),
- "Не дамо СНІДу шанс!" (http://lib.ktu.edu.ua/?p=8587#more-8587).

Підготовлений буктрейлер на поетичну збірку І. Франка "Зів’яле листя" (http://lib.ktu.edu.ua/?p=7381).

Створена БД "Краєзнавство", яка містить наступні розділи:

 • Криворізький залізорудний басейн (представлені оцифровані дореволюційні документи (ХІХ – початок ХХ ст.) і видання 1920–1930-х років, в яких відображені дослідження з питань геології та історії розробки корисних копалин Криворізького басейну http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=8043
 • Біобліографічні покажчики http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=8030
 • Краєзнавчі віртуальні виставки http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=8048
 • Вебліографія "Кривий Ріг: погляд крізь Іnternet" http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=8034.

Створений  імідж-каталог "Каталог книжкових видань іноземними мовами" (http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=7023) надає змогу користувачам ознайомитись з виданнями, які не представлені у ЕК.

13. Бібліотека Криворізького економічного інституту

У звітному  році  у зв’язку з роз’єднанням Криворізького національного університету  змінилася  підпорядкування  бібліотеки.
Наукова бібліотека Криворізького економічного інституту є структурним підрозділом наукової бібліотеки  ДВНЗ "Київського національного  економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
У зв'язку з вищевикладеною подією, у бібліотеці проведено скорочення штату: з 12 штатних одиниць -  з березня 2016 р. було скорочено 2,  з вересня -  ще 6 одиниць. На сьогодні штат бібліотеки - 4 працівника.
Впродовж року всіма підрозділами бібліотеки було організовано і проведено 33 заходи, приурочених українським і світовим знаменним датам.
"Від милосердя – до любові". Таку назву мав тематичний вечір, присвячений Року Милосердя (2016 рік Папою Римським Франциском оголошено Роком Милосердя).
2016 рік оголошено Роком англійської мови в Україні. З огляду на актуальність теми бібліотекою прийнято рішення по оформленню книжкової виставки  "The wonderful world of the English language" (“Дивовижний світ англійської мови”), також приймали  участь в загальноукраїнському проекті "Display – кросинг",  який було розпочато Молодіжною секцією Української бібліотечної асоціації під  назвою "Книжковий Біг-Бен". Варіації кожного учасника  відображалися на сайті Молодіжної секції УБА і на сторінці проекту в соціальній мережі Facebook. Бібліотека прийняла естафету "Display – кросингу" у листопаді.
За звітний період загальна площа бібліотеки зменшилась (на 233,12 кв. м) за рахунок  об'єднання усіх територіальних  підрозділів бібліотеки в одному приміщенні.
В зв’язку з об’єднанням фондів бібліотек трьох корпусів інституту (звезені фонди абонемента і читального залу двох інших корпусів інституту ) (а також значним скороченням штату), більша частина робочого  часу працівників бібліотеки була присвячена розстановці звезеного фонду, що не дало можливості виконати заплановане в повному обсязі.
Слід зазначити, що зв’язку з об’єднанням фондів трьох корпусів, в бібліотеці постало питання, як у подальшому розміщувати фонди.

14. Бібліотека Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту

Значна увага в обслуговуванні користувачів приділялась студентам-першокурсникам. Стовідсоткове охоплення бібліотекою першого курсу досягається постійною роботою з деканатами, старостами студентських груп. Продовжена практика проведення щорічних бесід з першокурсниками, та консультацій з опанування навичок користування та технікою обслуговування бібліотеки.
Культурно-просвітницька робота бібліотеки у 2016 р. була спрямована на виконання вимог комплексного плану виховної роботи інституту  щодо відповідних напрямків.
Підготовлено та проведено  культурно – масові заходи:  книжкові виставки, перегляди, які носять  актуальний і змістовний характер, такі як:
- "Від тебе залежить майбутнє держави";
- "Інноваційні освітні технології";
- "Серце народу – рідна мова";
- "Суверенній Україні слава нині і тепер";
- "Формування професійної компетентності студентів".
Книжковий фонд поповнився дарунками від проректора з наукової роботи в кількості 726  примірників.

15. Бібліотека Дніпропетровської академії музики ім. М. Глинки

Бібліотека проводила культурно-просвітницьку роботу, яка сприяє гармонійному, всебічному розвитку молоді. Круглі столи, презентації книг супроводжувались розгорнутими книжково-ілюстрованими виставками та бесідами бібліотечних працівників з інформацією про бібліотеку, її фонди. Успішній роботі сприяє співпраця з кураторами груп та студентською радою.

Заходи бібліотеки Академії музики ім. М. Глінки до року англійської мови:

1. Перегляд  відеозаписів опер, концертів англійською мовою в рамках
бібліотечного проекту "Музичні шедеври".
2. Літературний марафон: “Reading Shakespeare’s sonnets”
3. Англійський розмовний клуб  "Починайте говорити англійською"
4. Конкурс: "Триптих "- творчі роботи студентів англійською мовою на
тему: “My conservatoire as I see it”.
5. Інформаційний стенд: "Вчимо, говоримо, думаємо англійською.
Бібліотека академії здійснює також бібліотечне обслуговування музичної громадськості регіону, сприяє підвищенню рівня музичної освіти студентів інших навчальних закладів та громадян міста Дніпра.


16. Бібліотека ВНЗ "Університету імені Альфреда Нобеля" 

У 2016 році  була зроблена підписка на українські та російські передплатні видання. На комплектування бібліотечного фонду було виділено понад 200 тис. гривнів.
Співробітники постійно працюють над наповненням існуючих та створенням нових БД для користувачів, які працюють з електронним ресурсом бібліотеки університету (електронний каталог, електронна картотека статей, електронні конспекти лекцій, електронні бібліографічні покажчики, БД інших бібліотек, репозиторій наукових  фахових видань університету).
У звітному  році бібліотека почала співпрацювати з "Академією культури та мистецтв" м. Дніпро. На базі університету проходять практику студенти академії.
Бібліотека приймає активну участь в роботі з абітурієнтами. Бібліотекарі проводять екскурсії по бібліотеці, знайомлять з автоматизованим обслуговуванням, електронними ресурсами, з літературою для підготовки до ЗНО та проводять екскурсії по "Арт-галереї".
У "Арт-галереї" були презентовані  4 виставки: "Красота спасет мир", "Квіткове життя", "Планета А. Нобеля – рух до миру", "З любов’ю по життю". Були виставлені художні роботи випускниць університету Риндіної  Оксани, Чесовських Ганни. Фотовиставка Новикова Віталія. Репродукції художніх робіт Н.К. Рериха та С.Н. Рериха.

 

Голова обласного методичного об’єднання
Директор Наукової бібліотеки ДНУ ім. О. Гончара                 С.В. Кубишкіна

 

facebookyoutube instagram

Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov