Наукова бібліотека

CSS Menu On Top Css3Menu.com

З 1 вересня бібліотека працює: понеділок – п'ятниця: з 9-00 до 16-45, субота – з 9-00 до 15-45, неділя: – вихідний.

З січня триває перереєстрація читачів. Запрошуємо викладачів, співробітників та студентів університету до бібліотеки для перереєстрації.


 

 

Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 3.
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2009. – Vol. 17, N 3.

Василюк О. М., Кулік А. Ф. Активність інвертази та уреази в ґрунтах рекультивованих територій Західного Донбасу
Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Полішко Т. М., Вінніков А. І. Вплив уведення суспензії клітин золотистого стафілокока на склад мікрофлори піхви мишей при імуносупресії
Гулаков А. В. Распределение 137Cs в организме зайца-русака, обитающего на территории с различной плотностью радиоактивного загрязнения
Домницкая И. Л. Семейство Gesneriaceae: история освоения и введения в культуру
Жерносєкова І. В., Хуторна Т. Г., Тимчук О. А., Чорногор Н. П., Вінніков А. І. Роль треоніну в синтезі стимулятора росту стрептоміцетом
Коломоєць В. В., Соколова І. Є., Святун О. А. Участь мікроорганізмів у процесах біодеградації відходів
Копилов Є. П., Жиденко А. О. Вплив ґрунтового сапрофітного гриба Chaetomium cochliodes на асоціативну систему «Triticum aestivum – Azospirillum brasilense»
Крисенко О. В., Скляр Т. В., Вінніков А. І. Деякі аспекти загальної характеристики та класифікації бактеріальних β-лактамаз
Леус І. В., Скорик О. Д., Безцінна Н. В., Штеменко Н. І. Вплив структури ліганду на протипухлинні та антиоксидантні властивості кластерних сполук ренію
Ляпустіна О. В., Сатарова Т. М. Культура ізольованих зародкових мішків як біотехнологічна система дорощування зиготичних зародків кукурудзи in vitro
Осінна І. О., Штеменко Н. І. Вплив нонілфенолу на склад жирних кислот і вуглеводнів поверхневих ліпідів водних рослин
Парамонова К. В., Єгорова Д. Є., Ключівська О. Ю., Стойка Р. С., Штеменко Н. І. Вплив ліпосомних форм реній-платину протипухлинної системи на антипроліферативну активність ракових клітин
Пащенко Л. С., Штеменко Н. І. Вплив ароматичних сполук на кількість і гетерогенний склад поверхневих ліпідів рослин каланхое
Рощенко О. Ф., Дергачов М. П., Вінніков А. І. Вивчення спектрів люмінесценції цитоплазматичного барвника піронін G, інфільтрованого у фотонний кристал
Терещенко В. Г. Равновесное состояние сообщества гидробионтов
Терещенко Л. И., Мендсайхан Б., Слынько Ю. В., Карабанов Д. П., Терещенко В. Г.
Пространственное распределение алтайского османа Oreoleuciscus potanini в вечернее время в оз. Баян Нур, Монголия
Христова Т. Є., Пюрко О. Є. Історичний аспект біохімічного різноманіття фотосинтезу та його роль в екології рослин і фітоіндикації
Хромих Н. О., Заморуєва Л. Ф., Вінниченко О. М. Вплив гербіцидної обробки Ambrosia artemisifolia на склад поверхневих восків рослин наступної генерації
Цвєткова Н. М., Дубіна А. О., Замліла С. М. Вміст і поширення купруму у природних і антропогенних ґрунтах степового Придніпров’я

facebook youtube

З жовтня 2017 р. бібліотека надає користувачам безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science. Зверніть увагу: Ви маєте можливість ознайомитись з міжнародною патентною базою даних Derwent Innovation, що розміщено на платформі Web of Science.

Scopus
Scopus

DW
dpa
BioOne
encyklopedia
razumkov
Polpred.com Обзор ЗМI
БібліоРосіка
disserCat — електронна бібліотека 
				дисертацій более 750 тысяч полных научных текстов