library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

05.12.2023__________

Віртуальна книжкова виставка «ДНУ імені Олеся Гончара – цитадель науки України»

 

«Людина розумна в XXI столітті – це людина, яка постійно навчається»

(В.Г. Кремень)

ГІМН Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Слова Ігоря Трахта, музика Вадима Сильничого

На берегах Славутича-Дніпра
Заснований під час великих змін.
Жадали люди щастя і добра,
Надії для наступних поколінь!

Хвала і шана Вам, викладачі,
У Вас вчимося мудрості буття,
Найважливіші іспити свої
Складатимемо протягом життя!

Нехай міцніє твій авторитет,
Зростає слава в багатьох країнах,
Національний університет,
Ти – цитадель науки України!

Студентські роки нас навік з'єднали,
Традиції для нас – як оберіг,
Ми дякуємо долі, що обрали
Єдиний шлях із тисячі доріг!

Нехай міцніє твій авторитет,
Зростає слава в багатьох країнах,
Національний університет,
Ти – цитадель науки України!

Дніпровський університет,
Ти – цитадель науки України!

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – один із провідних вищих навчальних закладів нашої держави, який, беручи свій початок у далекому 1918 році, пройшов непростий, але славний наповнений творчістю шлях і став престижним та визнаним у світі навчальним і науковим центром з підготовки високоінтелектуальних фахівців.
Упродовж останніх років уже стало доброю традицією, що за інтегрованими показниками науково-педагогічної діяльності наш університет здобуває високі рейтинги в системі вищої освіти і науки України. Згідно з липневою версією рейтингу Webometrics 2023, ДНУ імені Олеся Гончара посів 16 сходинку і знову став незаперечним лідером в Дніпровському регіоні.
У цьому році у вересні ДНУ імені Олеся Гончара виповнилося 105 років від дня заснування.

I. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара: Історія і сьогодення

Майбутнє університету – у підтримці наукового поступу, зацікавленості студентів у навчанні та підвищенні престижу вищої освіти

(Ернст Зігмунд)

Із самого початку університет вибудовувався як заклад вищої класичної освіти, свідченням чого були перші чотири факультети – історико-філологічний, юридичний, медичний та фізико-математичний.
У тодішньому сузір'ї талановитих науковців та організаторів вищої освіти не можна не згадати таких творців університету, як виконувача обов'язків ректора, видатного ученого-геолога і палеонтолога , професора М. Й. Лебедєва, першого обраного ректора, відомого ученого-біолога, професора В. П. Карпова.
У 1920 році радянська влада, що здобула перемогу в кривавому протистоянні з іншими суспільно-політичними силами, реорганізувала освітню систему УСРР. Унаслідок цього на базі класичного університету, у тому числі Катеринославського були створені інститути народної освіти (ІНО). У 1933 році чергова реформа вищої освіти відновила університети в Радянській Україні. Відтоді поновив і свою діяльність і Дніпропетровський державний університет.
Проте утвердження сталінського тоталітарного режиму не могло не позначитись на розвитку університету, насамперед його кадрів. Лише через молох «великого терору» 1930-х років пройшло до 80 співробітників.
Небачені жорстокі випробування випали на долю колективу університету в роки Другої світової війни. Понад 600 викладачів, співробітників, аспірантів та студентів добровольцями пішли на фронти Великої Вітчизняної війни захищати рідну землю від навали німецько-фашистських варварів. З них 160 віддали своє найдорожче – життя – за свободу й незалежність Батьківщини.
Важко загоювалися рани війни. Але за кілька повоєнних п'ятирічок колектив тодішнього ДДУ, долаючи значні труднощі, не тільки успішно відбудував свій «університетський дім», а й перетворив його на один із найбільш динамічно зростаючих закладів у країні.
З 2008 року наш Дніпровський національний університет носить ім'я Олеся Терентійовича Гончара, українського письменника, академіка, літературного критика і громадського діяча.

1

378(477.63)
І – 90
Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918 – 2018 / голова редколегії чл.- кор. НАН України, проф. М. В. Поляков. – 5-те вид, переробл. і доп. – Дніпро: Ліра, 2018. – 416 с., 20 іл.

У колективній монографії висвітлюються передумови та історія заснування, різнобічної діяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – одного з провідних класичних закладів вищої освіти України. У центрі уваги – навчальний процес, науково-дослідні роботи, виховання фахівців, міжнародне співробітництво, зміцнення матеріально-технічної бази. Значне місце відведено новітньому періоду історії ДНУ.

2

378
І-89
Історія Дніпропетровського університету / відп. ред. В. Ф. Прісняков. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1993. – 240с.

            У книзі викладається історія утворення та діяльності Дніпропетровського державного університету: основні напрями підготовки кваліфікованих кадрів, наукових досліджень, усталення матеріально-технічної бази.

3

378(477.63)
І-90
Історія Дніпропетровського національного університету / голова редколегії проф. М.В. Поляков. – 4-те вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – 308с.

У книзі висвітлюються історія утворення та діяльності Дніпропетровського національного університету, основні етапи становлення навчального закладу. У центрі уваги – особливості розвитку навчально-виховного процесу, науково-дослідних робіт, питання зміцнення матеріально-технічної бази.

4

378
С82
Сторінки історії. Олесь Гончар / авт.-упоряд. І. С. Попова, Н. П. Олійник, А. І. Рудинська. – Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – 198с.

У книзі представлені матеріали про Олеся Гончара – славетного випускника Дніпровського національного університету.

5

378(477.63)

Д54
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Історія. Сьогодення. Випускники: Історичне ювілейне видання / ред. О. Проценко, С. Столбюк; худож. Ю. Шепель. – Дніпро: Літопис, 2018. – 304с.

Історико-презентаційне видання присвячене добре відомому в Україні та за її межами закладу вищої класичної освіти - Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара.
У книзі висвітлено основні віхи історії університету за 100 років, розкрито тенденції та особливості його діяльності на різних етапах, представлено здобутки наукових шкіл вишу.
            В окремому розділі йдеться про випускників ДНУ.

6

378(477.63)
Д54
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара / упоряд. д-р фіз.-мат. наук, проф. М.В. Поляков, д-р іст. наук, проф. В. В. Іваненко, д-р хім. наук, проф. С. І. Оковитий. – Дніпро: Ліра, 2018. – 124с.

В цьому виданні розкрито структуру Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, основні напрями наукових досліджень і наукові досягнення вчених, відомості про міжнародне співробітництво, навчальні та спортивно-оздоровчі бази, культурні центри університету.

Факультети ДНУ імені Олеся Гончара

«Для нас, післявоєнного покоління, університет став матірю, яка нас сиріт найстрашнішої з війн, виводила в люди. Нас об’єднувало те особливе й неповторне студентське братство, яке не забувається ніколи…»
(Л. Д. Кучма )

            В ДНУ імені Олеся Гончара навчається близько 9 тисяч студентів на 14 факультетах: української й іноземної філології та мистецтвознавства; суспільних наук і міжнародних відносин; історичному; психології та спеціальної освіти; прикладної математики; економіки; систем і засобів масової комунікації; юридичному; фізики, електроніки та комп’ютерних систем; фізико-технічному; механіко-математичному; хімічному; біолого-екологічному; медичних технологій, діагностики та реабілітації.

7

378(477.63)
С79
Стець Н. В.
Хімічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Історія. Сьогодення. Випускники / Н.В. Стець, В.С. Коваленко, В. Ф. Варгалюк. – Дніпро: Ліра, 2018. – 96с.: іл.

В книзі розглянуто історичні та сучасні етапи розвитку хімічного факультету ДНУ. Наведено відомості про викладачів, співробітників та найвідоміших випускників за всі роки його існування.

8

378(477.63)
І-90
Історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918 - 2018): наук.-довідк. вид. / голова редколегії д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко. – Дніпро: Ліра, 2020. – 444с.

Це видання вперше висвітлює основні віхи історії факультету, знайомить читача з його кафедрами, центрами, лабораторіями та археологічними експедиціями, а головне – з науково-педагогічними й науковими працівниками, які впродовж ста років віддавали свій талант справі вищої історичної освіти та науки.

9

378
Н37
Наша історія: До 100-річчя університетської філологічної освіти й науки / авт.-упоряд. О.В. Гонюк, І. В Пасько, І.С. Попова; за заг. ред. проф. І.С. Попової. – Дніпро: Ліра, 2017. – 162с.

Книгу присвячено сторічній історії факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. На сторінках цього видання постають віхи розвитку кожного з підрозділів сьогоднішнього факультету, основні наукові, навчально-педагогічні, творчі досягнення його викладачів, студентів та випускників.

10

378
Ф18
Факультет прикладної математики: 30 років / за заг. ред.  д-ра фіз.-мат. наук , проф. О. М. Кісельової. – Дніпро: Видавництво ДНУ, 2014. – 108 с.

У виданні розглянуто основні віхи становлення й розвитку факультету прикладної математики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, тематику наукових досліджень кафедр, громадське та культурне життя факультету. Розповідається про викладачів, співробітників і студентів факультету.

11

378(477.63)
Ф18
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем. Сто років крок за кроком / Д. М. Свинаренко та ін. – Дніпро: Формат А+, 2018. – 152с.

            У книзі розглянуто основні віхи становлення й розвитку факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

12

378
І-90
Історичні нариси економічного факультету до 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. – Дніпро: Видавець Біла К. О. , 2018. – 68с.

У ювілейному виданні Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара наведено історичні складові формування його економічного факультету, відомості щодо завідувачів та процесу заснування кафедр, інформація щодо професорського складу факультету.

13

378
Р32
Рева Олександр Дмитрович
Історія біолого-екологічного факультету Дніпропетровського державного університету / О. Д. Рева. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. – 166с.

У книзі викладається історія створення та діяльності біологічного факультету ДДУ: основні напрямки підготовки кваліфікованих кадрів, наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази.

14

378(477.63)
Ф50
Физико-технический факультет Днепровского национального университета (выпуск 1960г.) / сост. В. Луценко; ред. В. Сизько, А. Кизуб, А. Скочко. – Днепр: АРТ-ПРЕСС, 2020. – 448с.

В цій книзі містяться відомості про 340 випускників фізико-технічного факультету ДНУ випуску 1960 р. (ФТФ-60).

15

378(477.63)
К30
Кафедра педагогіки в персоналіях: історія та сучасність / В. А. Гладуш, З.П. Бондаренко, Л. М. Ніколенко та ін. – Дніпро: Ліра, 2018. – 392с.
     
У навчальному посібнику узагальнено та висвітлено історичний досвід діяльності колективу кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,
де ведеться підготовка педагогічних кадрів упродовж останнього століття.

16

378
К30
Кафедра соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: історія і сьогодення / В. В. Кривошеїн, В. Г. Городяненко, В.В. Ніколенко та ін. – Дніпропетровськ: Грані, 2016. – 64с.

Подані відомості з історії кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, охарактеризовані її основні напрямки діяльності, кадровий потенціал та інші аспекти сьогодення цього підрозділу.

II. Ректори і професори ДНУ імені Олеся Гончара

 «Найкращий ректор – це інтегрована думка наукового колективу, досвід поколінь і життєва мудрість, студентський ентузіазм і прагнення змін, виваженість суджень і дій у соціальному просторі і часі, інноваційний розвиток і здоровий консерватизм, який стримує ситуацію в традиційних вимірах культури, захищає від соціального екстремізму»
(В. П. Андрущенко)

      Протягом всієї історії існування ДНУ його очолювало і очолює 24 керівника, чий професіоналізм, інтелектуальний потенціал, цілеспрямована й наполеглива праця стали фундаментом його авторитету. Доля цих людей склалася по-різному, про декого з них історія залишила  дуже мало, іноді лише фотографію і прізвище з ініціалами імені та по батькові, які не вдалося розшифрувати (ректор З. П. Морозов).
Одна подія із життя країни об’єднала долі п’яти ректорів: Н. Л. Александрова, В. М. Фідровського, М. Г. Куїса, М. Б. Комаровського, І. М. Єфімова. Вони були розстріляні в 1937 році, а в 1956 – 1958 роках реабілітовані.
У 30-ті роки, коли університет почав розпадатися на окремі структурні підрозділи, діючим ректором одного з них – Фізико-хіміко-математичного інституту – була студентка Р. С. Ринська, єдина жінка серед 24 ректорів.
Першим обраним ректором університету був учений-гістолог Володимир Карпов (вересень 1918 – початок 1920).
Найдовше були ректорами (22 роки) Моссаковський Володимир Іванович  (вересень 1964 – липень 1986), доктор фізико-математичних наук, професор, Герой Соціалістичної праці і Поляков Микола Вікторович (листопад 1998 – вересень 2020), член-кореспондент НАН України, почесний громадянин нашого міста, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги».
Із 1986 по 1998 роки ДНУ очолював академік НАН України, доктор технічних наук, відомий учений у галузі ракетно-космічних двигунів  - Володимир Федорович Прісняков.
З червня 2021 року ректором ДНУ імені Олеся Гончара є Оковитий Сергій Іванович – учений-хімік, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України.

17

378(477.63)
Р36
Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918 - 2018). Книга нарисів / голова редкол. чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков; В. С. Савчук. – Дніпро: Ліра, 2018. – 212с.
           

У книзі вперше на основі опублікованих і неопублікованих архівних джерел та літератури з історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара простежено життєвий і творчий шлях усіх ректорів (директорів) Дніпровського національного університету, який під різними назвами пройшов непростий, але славний столітній шлях свого існування

18

С82
Сторінки історії. Ректори / упоряд. І. С. Попова, А. І. Рудинська, Г. В. Москаєва. – Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – 63с.
                
У книзі представлені матеріали про ректорів Дніпропетровського національного університету.

19

378(477.63)
П84
Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: біобібліографічний довідник / голова редкол. чл.- кор. НАН України, проф. М.В. Поляков та ін.. – 3-тє вид. перероб і доп. – Дніпро: Ліра, 2018. – 400с.

У 480 біобібліографічних статтях віддзеркалено основні віхи життя та науково-педагогічної діяльності кількох поколінь професорів одного з найвідоміших закладів України - Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за 100 років його історії. Вперше вміщено біографічні нариси 38-ми нових і призабутих професорів різних поколінь. Статті супроводжуються переліком основних праць професорів і джерелами та літературою про них.

20

4. 378(477.63)
Х97
Хто людство розумом перевершив: нариси / ідея та заг. ред. М. В. Полякова; авт.-упоряд. В.В. Іваненко, І.С. Попова. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – 360с.

У книзі вміщено нариси про життєву та професійну долю видатних діячів науки, культури, суспільно-політичного життя нашої держави та інших країн, які мають звання почесного доктора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

II. Споруди ДНУ

«Ріка історії – небесний віщий суд,
у ній немає чорних скель теорії.
Чарує нас архітектурний лик споруд –
будівель, у яких – луна історії.
Ми величаємо навчальні корпуси
імям щонайсвітлішим – Альма матер!
Вони ладнають ідеал краси,
щоб кожен міг студентську юність памятати».
(Віктор Корж)

      Особливий злет університету, перетворення його на один із провідних ВНЗ України цілком справедливо пов’язується з ім’ям академіка Героя Соціалістичної праці ректора В. І. Моссаковського, який незмінно очолював колектив упродовж 22 років (1964 - 1986). Справжньою гордістю й окрасою Дніпропетровська стало побудоване в той час сучасне університетське містечко. В 1960-ті роки було збудовано лабораторні корпуси №5, 8, введений в експлуатацію корпус №6. У 1970-х роках були збудовані головний навчально-адміністративний корпус №1, корпуси №8, 9, 10, 11, 12, спеціальну кафедру №13, також збудований житловий будинок, експозиційну оранжерею ботанічного саду, спортивний комплекс тощо.
Нині архітектурними «перлинами» ДНУ є навчально-адміністративний корпус №1, Наукова бібліотека, Палац культури студентів, Ботанічний сад, Палац спорту, науково-навчальний комплекс «Акваріум».

21

378
С13
Савчук В.С., Старостін В.С.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара: від перших споруд до сучасного університетського містечка / під ред. проф. М. В. Полякова / В.С. Савчук, В. С. Старостін. – Дніпропетровськ: Ліра, 2013. – 84 с.

У монографії простежено історію різноманітних проектів університетського містечка Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, історію окремих його навчально-наукових споруд. Визначені та описані етапи його розбудови, здійснено періодизацію формування комплексу університетських споруд.

22

378
С82
Сторінки історії. Споруди / упоряд. І.С. Попова, А. І. Рудинська, О. В. Довженко. – Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – 67с.

У книзі представлені матеріали про споруди Дніпропетровського національного університету.
58.006
З-17

23

З-17
Зайцева Ірина Олексіївна
Путівник по ботанічному саду ДНУ / І. О. Зайцева,. Ф. Опанасенко. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2008. – 112с.

Книга знайомить з багатими рослинними колекціями дендропарку ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

24

0.27.7(477.63)ДНУ(036)
П90
Путівник по Науковій бібліотеці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 100 років з дня заснування (1918 - 2018): довідник / упоряд. С.В. Кубишкіна. – 2-е вид., доп. – Дніпро: Ліра, 2018. – 22с.

В цьому довіднику читач знайде інформацію про історію бібліотеки, правила користування, фонди, характеристику довідково-пошукового апарату тощо.

25

597+504(076)
Ф32
Федоненко Олена Вікторівна
Акваріум – центр екологічної освіти: посібник / О. В. Федоненко, О. В. Слабоспицька. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. – 36с.

В посібнику показане біологічне різноманіття як прісноводних риб нашого регіону, так і риб тропічних широт різних континентів.

 

Виставку підготувала провідний бібліотекар Яніна Стець

На головну