library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

19.10.2019__________

Віртуальна виставка «Велич і трагедія німецького генія»
(До 260 річчя від дня народження Фрідріха Шіллера)

Шиллер

«И те, кто знать при жизни не хотели
Его заслуг, упорно с ним борясь,
Его могучей силой закипели
В его волшебном круге заключась.
Он воспарил, вознесся к высшей цели,
Со всем, что ценно тесно породнясь.
И коль при жизни не довольно громки
Хвалы людей, восполнят все потомки»

(Й.-В. Гете; переклад С. Соловйова)

  10 листопада 2019 року виповнюється 260 років від дня народження Фрідріха Шіллера  (1759 - 1805) – німецького поета, драматурга, теоретика мистецтва, історика, філософа.  Він належить до першорядних драматургів світової літератури. Пафос свободи, гуманізм, непохитна віра у силу людського розуму зробила його улюбленим письменником у різних країнах світу.
Життя великого німецького митця було нетривалим, але творчо насиченим. У XIX столітті його популярність певний час навіть переважала славу Гете.
Усі численні і різноманітні твори Шіллера – ліричні, драматичні, праці з історії, з естетики – відзначаються чітким ідейним спрямуванням. У них розкриваються величезні духовні можливості людини, її свободолюбність, гуманність, сила думки й волі, здатність до самозречення й героїзму. Водночас автор оголює історичні суперечності між ідеалом свободи і реальним станом речей, показує дисгармонійність дійсності, конфлікти між особистістю і суспільством.
Досвід Французької революції допоміг Шіллеру зрозуміти, що незалежність країни здобути непросто. Свобода, рівність і братерство, котрі так упевнено обіцяли просвітителі, виявилися поки що ілюзією. Але поет ніколи не поступався своїми високими ідеалами і стверджував їх кожним рядком, що виходив з-під його пера.

I. Життєвий і творчий шлях митця

Фрідріх Шиллер народився 10 листопада 1759 року в місті Марбах у сім'ї військового фельдшера. Його батько Йоганн Каспар Шиллер перебував на службі у вюртемберзького герцога Карла Євгенія. Мати Доротея, з роду Кодвейс, була дочкою сільського пекаря.
На дев'ятому році хлопця віддали вчитися до латинської школи, яка готувала учнів до вступу в семінарію. Потім Фрідріха запримітив герцог Карл Євгеній і змусив навчатися у створеній ним військовій академії. Батько Шиллера змушений був дати підписку, що Фрідріх «абсолютно віддається до послуг герцогського вюртемберзького будинку і не має права вийти з нього без отримання на те наймилостивішого дозволу». В академії Шиллер вивчає право і медицину, які не викликають у нього інтересу.
У 1779 році керівництво академії відкидає дисертацію Шиллера, і він змушений залишитися на другий рік. Вісім років (1772—1780) провів Шиллер у цьому «розсаднику рабів», де панували шпигунство й стеження за учнями, категорично заборонялося спілкування із зовнішнім світом, а всі вихованці підкорялися найсуворішій дисципліні. Лише ночами Шиллер міг крадькома читати. Він багато разів перечитував твори Альбрехта фон Галлера, Плутарха, оди й поеми Клопштока, ліричні вірші та роман «Страждання юного Вертера» свого старшого сучасника Й. В. Гете, твори інших представників «Бурі і натиску», Ж. Ж. Руссо. Під впливом одного зі своїх наставників Шиллер став членом таємного товариства ілюмінатів, попередників німецьких якобінців.
Пізніше він захопився Шекспіром. Наприкінці 1780 року Шиллер залишив стіни академії і отримав місце полкового фельдшера в Штутгарті.
У 1776—1777 рр. кілька Шиллерових віршів було опубліковано у «Швабському журналі». У цьому журналі за 1775 р. Шиллер знаходить і матеріал для свого першого значного твору: за основу п'єси «Розбійники» (1781) початківець драматург бере новелу Данієля Шубарта «До історії людського серця». Над драмою «Розбійники» Шиллер почав працювати, ще перебуваючи в академії. У 1781 році драму завершено, а 13 січня 1782 року «Розбійники» були вперше показані на сцені Мангеймського театру. Вистава мала колосальний успіх. Потім пішли тріумфальні вистави в багатьох інших містах Німеччини. Попри те, що постановники часто на свій смак чи за цензурою свавільно калічили текст п'єси, а дія була перенесена із сучасності в XVI століття, неможливо було знищити головного — пафосу драми, шляхетність помислів розбійника Карла Моора, який вирішив у своїй батьківщині викорінити поодинці зло та беззаконня.
Шиллер читає перед друзями драму «Розбійники», в той час як до нього наближаються солдати герцога.
Герцог Вюртемберзький, довідавшись про виставу, наказав посадити автора «Розбійників» на гауптвахту й заборонив йому писати що-небудь, окрім творів із медицини.
Шиллер вирішив покинути володіння карликового деспота. У ніч на 23 вересня 1782 року, скориставшись сум'яттям пишних придворних торжеств на честь російського царевича Павла Петровича, який був одружений із племінницею герцога Карла Євгенія, автор «Розбійників» таємно втік із Вюртемберга, взявши з собою рукопис свого другого значного драматичного твору — драми «Змова Фієско в Генуї» (поставлена в 1783). Три роки тривали бездомні блукання, болюча убогість і завзята боротьба за визнання серед німецьких читачів і театральної публіки. На кілька років Шиллер залишився в Мангеймі, де одержав місце завідувача літературною частиною в «Національному театрі». У 1787 році Шиллер переїхав до Веймара, де спілкувався з філософом І. Г. Гердером і письменником К. М. Віландом. Він завершив історичне дослідження на тему «Історія відпадіння Нідерландів», яке розпочав ще під час роботи над «Дон Карлосом».
Незабаром за клопотанням Гете Шиллер отримав кафедру історії в Йенському університеті, став професором. Тут він читав курс лекцій з історії Тридцятилітньої війни (опублікований в 1793). Останні роки його життя пройшли під знаком страждань від хвороб. Туберкульоз забрав життя Шиллера 9 травня 1805 р.

1

8Р4
В46
Вильмонт Николай Николаевич
Достоевский и Шиллер / Н. Н. Вильмонт. – Москва: Сов. писатель,
1984. – 280 с.
1369872 КСХ

Микола Миколайович Вільмонт – один із найстаріших літературознавців-германістів; його роботи про Гете, Томаса Манна та інших німецьких письменників користуються популярністю.
Ця книга, яку автор скромно назвав «Нотатки російського германіста», є унікальним дослідженням, в якому строга логіка і точність аналізу гарно поєднуються з легкістю і свободою викладення матеріалу.

2

83
Л22
Ланштейн Петер
Жизнь Шиллера / П. Ланштейн. – Москва: Радуга, 1984. – 402 с.
1377081 КСХ

         В цій книзі автор детально простежує еволюцію творчості Шіллера, розповідає про його оточення, значну увагу приділяє його дружбі з Гете.

3

83
Л55
Либинзон Зиновий Ефимович
Фридрих Шиллер: Книга для учащихся старших классов средней школы / З. Е. Либинзон. – Москва: Просвещение, 1990. – 175 с. : ил. – (Биография писателя).
1573260 КСХ

Книга знайомить юних читачів із життям і творчістю видатного німецького драматурга і поета Фрідріха Шіллера. Через багатий  біографічний матеріал , через політичну і культурну атмосферу того часу, названого епохою Просвітництва, автор розкриває самобутність письменника, який постійно прагне добра і справедливості.

II. Творча спадщина художника слова

«В одній з казок Андерсена засохлий кущ укривається серед жорстокої зими білими духмяними квітами, тому що до нього доторкнулася добра людська рука. Ця казка могла бути написана про Фрідріха Шіллера»

(К. Паустовський)

Творчість Фрідріха Шіллера завершує літературу XVIII століття. На питання про те, до якого художнього напряму належить його художня спадщина, важко відповісти однозначно. Він творив на зламі століть, а в культурі Нового часу, як правило, в такі періоди відбувається перелом, вибір подальшого шляху, пошук нових світоглядних, ціннісних і художніх орієнтирів.
Художній метод Шіллера пов'язаний і з ідейно насиченим мистецтвом Просвітництва, і з так званим «веймарським класицизмом», яскравим представником якого був Й.-В.  Гете, і з романтизмом, що народжувався в Німеччині в другій половині 90-х років.
Перу Фрідріха Шіллера належать 11 драм, кілька повістей і оповідань, кілька трактатів і лекцій з історії середніх віків, значна кількість статей з естетики («Про наївну і сентиментальну поезію», «Листи про естетичне виховання» та ін.), лірика. Кількість віршів, написаних поетом, відносно невелика – трохи більше ста. Проте вони належать до золотого фонду європейської поезії.

 

4

И (Нем)
Ш58
Шиллер Фридрих
Валленштейн: Драматическая поэма / Ф. Шиллер. – Москва: Наука, 1980. – 591 с.
1249427  АХЛ
У монументальній трагедії «Валленштейн» автор звертається до подій Тридцятирічної війни, історії якої він свого часу присвятив окреме дослідження. Він розкриває долю дворянина Альбрехта Валленштейна, який зробив запаморочливу воєнну кар’єру, двічі своїми перемогами рятував становище імператора, а своїм блискучим талантом полководця здобув авторитет серед солдат. Замисливши зрадити короля, він намагається вступити у спілку із супротивником (шведами), щоб захопити Богемію і  встановити там своє правління. У само засліпленні Валленштейн розраховує на підтримку солдат і офіцерів, але військові організовують проти Валленштейна заколот, і той гине.

5

И (Нем)
Ш58
Шиллер Фридрих
Драмы. Стихотворения / Ф. Шиллер. – Москва: Худож. литература, 1975. – 860 с.
1065102  АХЛ

Ця книга є найбільш повним зібранням творів видатного німецького письменника Фрідріха Шіллера.

6

И (Нем)
Ш58
Шиллер Фридрих
Кубок: Избранная лирика / Ф. Шиллер. – Москва: Дет. литература, 1986. – 156 с.
1446625  АХЛ

       До збірника ввійшли ліричні вірші і балади в перекладах Жуковського, Тютчева, Фета та ін.

7

И (Нем)
Ш58
Шиллер Фридрих
Мария Стюарт / Ф. Шиллер; пер. с нем. Б. Пастернака. – Москва: Худож. литература, 1958. – 230 с.
371935 АХЛ

«Марія Стюарт» - це найбільш театральна п’єса Шіллера. Трагедія вражає простотою структури, майстерністю психологічного аналізу, глибиною політичного й етичного змісту, красою і різноманітністю ритму і вірша.

 

8

84(4Нім)
Ш58
Шіллер Фрідріх
Розбійники / Ф. Шіллер; пер. з нім. Б. Тена. – Київ: Мистецтво, 1953. – 204 с.
1738702 АХЛ

         У цій драмі протистоять один одному два брати – Карл і Франц, сини графа Моора, носії двох протилежних світоглядів. Карл ненавидить убозтво навколишнього життя, ставиться з презирством до тих, хто улесливо кориться володарям, утискує злидарів. Він не хоче коритися законам, завдяки яким процвітають лицеміри, пройдисвіти, лихварі.

9

84 (4Нім)
Ш58
Шіллер Фрідріх
Лірика / Ф. Шіллер. – Київ: Дніпро, 1967. – 192 с.
1756346 АХЛ

До збірника, що складається з кращих віршів видатного поета, крім філософської лірики, увійшли своєрідні шіллерівські елегії, пейзажні малюнки та оригінальні балади.

 

III. Твори письменника мовою оригінала

9

И(43)
Sch32
Schiller Friedrich
Dramen / F. Schiller. – Moskau: Verlag fur Fremdsprachige Literatur, 1949. – 358 s.
91745 ВІЛ

         Твори великого німецького поета і драматурга Ф. Шіллера ввійшли в скарбницю світової літератури і мистецтва. В цьому виданні розміщені п’єси «Марія Стюарт», «Дівчина із Орлеану», «Вільгельм Телль».

9

И (Нем)
Sch32
Schiller Friedrich
Gedichte / F. Schiller. – Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1982. – 358 s.
1232227 ВІЛ

Творчість Шіллера належить не тільки німецькому народові, а й всьому людству. Безсмертні драми його по праву вважаються вершиною світового драматичного мистецтва. Але Ф. Шіллер прославився не тільки як видатний драматург, а й як блискучий поет, що створив неперевершені зразки інтелектуальної, філософської лірики.
До цього збірника увійшли найкращі поетичні твори митця німецькою мовою

9

И (43)
Sch 32
Schiller Friedrich
Lesebuch fur unsere Zeit / F. Schiller. – Berlin und Weimer: Aufbau Verlag, 1970. – 442 s.
773951 ВІЛ

У книгу ввійшли найкращі твори видатного німецького письменника Ф. Шіллера.

 

9

И(43)
Sch32
Schiller Friedrich
Kabale und Liebe / F. Schiller. – Berlin: Verlag der Nation.- 196 s.
773408 ВІЛ

          У центрі п’єси «Підступність і кохання» - історія кохання юного аристократа Фердинанда і дочки придворного музиканта Луїзи. Але закохані стикаються з ворожим до них становим суспільством.

 

9

И(43)
Sch32
Schiller Friedrich
Wallensteins Tod / F. Schiller. – Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. – 141 s.
642694 ВІЛ

У монументальній трагедії «Валленштейн» автор звертається до подій Тридцятирічної війни, історії якої він свого часу присвятив окреме дослідження. Він розкриває долю дворянина Альбрехта Валленштейна, який зробив запаморочливу воєнну кар’єру, двічі своїми перемогами рятував становище імператора, а своїм блискучим талантом полководця здобув авторитет серед солдат. Замисливши зрадити короля, він намагається вступити у спілку із супротивником (шведами), щоб захопити Богемію і  встановити там своє правління. У само засліпленні Валленштейн розраховує на підтримку солдат і офіцерів, але військові організовують проти Валленштейна заколот, і той гине.

9

И(43)
Sch32
Schiller Friedrich
Wilhelm Tell / F. Schiller. – Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. – 114 s.
643087 ВІЛ

«Вільгельм Телль» - останній драматичний твір великого німецького поета. Писав його Ф. Шіллер натхненно, протягом кількох тижнів. Сюжет оснований на історії повстання жителів трьох швейцарських кантонів проти габсбургських намісників на початку XIV століття.

Література до книжкової виставки «Велич і трагедія німецького генія»


Виставку підготувала пров. бібліотекар Стець Я.М.

На головну