library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

20.09.2018__________

Віртуальна виставка «Розстріляне Відродження»

«Ми незнані, але нас пізнають; нас мають за мертвих, але ось ми живі, нас карають, але ми не вмираємо… »

Біблія (Друге послання св. Апостола Павла до коритян, розділ 6)

Багата і славна Україна іменами письменників і поетів, кращі з яких були совістю і сумлінням народу, виразниками його прагнень і сподівань. У 20-х роках у нашу літературу прийшли численні таланти, які невдовзі заявили про себе на повний голос. 20-ті роки називають «українським Відродженням», бо то дійсно був час справжнього відродження української літератури, театру, образотворчого мистецтва.
Але, на жаль, той період відродження був надто коротким. У другій половині 20-х років починаються «літературні дискусії», жахливий голодомор 1933 року. І нарешті – 1937 рік, який ще називають «апогеєм винищення цвіту української нації», розстрілом українського Відродження.
В останні роки все більше стало з’являтися праць про цю епоху і її представників, заснованих на недавно розсекречених матеріалах.

I. Доба Розстріляного відродження в літературно-культурному просторі

«Розстріляне Відродження», «Червоний ренесанс» - найромантичніша, а водночас і найбільш неоднозначна, найтрагічніша доба в культурній історії України. Це була доба руйнування та будівництва – українська людина жила в атмосфері милосердя й жорстокості; піднесень, злетів і падінь; відкриттів, себезнайдення і сум’яття, розчарувань, знищень, самознищень.
«Розстріляне відродження» - умовна назва літературно-мистецької генерації 20-х – початку 30-х років XX століття (М. Зеров, М. Драй-Хмара, П. Филипович, Є. Плужник, Д. Фальківський, В. Підмогильний, Г. Косинка, М. Івченко, М. Хвильовий, В. Свідзинський, М. Йогансен, М. Семенко, В. Поліщук, К. Буревій, Лесь Курбас, М. Куліш та ін.), репресованої радянською владою. Назву «Розстріляне відродження» запропонував Ю. Лавріненко. Молоді митці , виховані в період національного пробудження початку XX століття та національної революції 1917 року , перейняті «романтикою вітаїзму», проголошуваною М. Хвильовим своєю творчістю, сприяли розквіту жанрово-стильових структур літератури, розкривали кращі риси етноментальності, надаючи їм нових якісних ознак. Подібні тенденції духовного піднесення були притаманні і музиці, театру, малярству тощо. «Розстріляне відродження» було однією з найяскравіших обірваних ланок перманентних відроджень української літератури і культури.

1

8
А87
Архів розстріляного відродження: матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920 -1930-х років / упоряд. О. й Л. Ушкалові. – Київ: Смолоскип, 2010. – 446с.
1755140 КСХ

У цій книзі подано матеріали з архівно-слідчих справ семи українських письменників доби Розстріляного Відродження: Мечислава Гаска, Володимира Гжицького, Мирослава Ірчана, Якова Кальницького, Олекси Слісаренка, Івана Ткачука й Михайла Ялового, - які зберігаються в архівах Харкова.

2


Д79
Дуб Костянтин Семенович
Українська новела 20-30 років XX століття (М. Хвильовий, В. Підмогильний): Спецкурс / К.С. Дуб. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – 64с.
1646905 КСХ

Подається детальний аналіз окремих аспектів новелістики М. Хвильового та В. Підмогильного. У кінці кожного розділу наведені завдання, у яких на основі апробованого у спецкурсі огляду пропонується самостійно проаналізувати за вибором одну із новел з написанням психограм, визначенням алгоритмів та інтерпретацією текстів. Передбачається творче засвоєння студентами нового інструментарію  для аналізу зображально-виражальних засобів поетики психологізму української новели.

 

3

8
Н17
Наєнко Михайло Кузьмович
Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М.К. Наєнко. – Київ: Просвіта, 2012. – 1088с.
1746466 КСХ

Книга являє собою стислий науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклорних) часів до початку XX століття. Видання складається із 10 розділів. Розділ дев’ятий має назву: Реальний (високий модернізм) і дискурс літературно-національної катастрофи. «Розстріляне відродження».

4

7.071
С17
Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / упоряд. Р. Мовчан. – Київ: Кліо, 2015. – 636с.
1758799 КСХ

Цей документальний збірник підготовлено на основі архівних матеріалів, раритетних видань. Усього репрезентовано 105 українських митців, чиї автобіографії пощастило розшукати і вони виявилися цікавими. Більшість із них публікуються уперше, і майже всі датовані 1920-ми роками.
Книжка покликана стати надійним помічником для науковців, викладачів, студентів, зацікавлених читачів у пізнанні й дослідженні складної, неоднозначної доби «Розстріляного відродження», образ якої вона доповнить і увиразнить багатьма невідомими персоналіями, фактами, деталями, автентичним колоритом.

 

5


У43
Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики XX століття: у 4-х кн. / упоряд. В. Яременко. – Київ: Аконіт, 2001. – (високий (розвинутий) модернізм (1922-1940): від «Антології»(1920) і «Камен» (1924) М. Зерова до «Поезій» (1940) В. Свідзинського). – 799с.
1663354 ЧЗГ

В книгу увійшли найкращі твори і уривки з творів українських письменників епохи модернізму.

II. «М’ятежний геній» - Микола Хвильовий

«… і раптом – побачив свого вчителя і натхненника! Ось на цім самім місці він стояв разом з другим. Низенький, сухорлявий, з великими очима, з широкими чорними бровами і смутний-смутний. Вони ждали на вінду, викликані, очевидно, на черговий контроль до цієї установи, що хоч і не була культурно-мистецькою інституцією, але завідувала душами всіх митців і романтиків. Це був Микола Хвильовий. Бог, на якого Андрій молився з усіма своїми товаришами»

(Іван Багряний «Сад Гетсиманський»)

Хвильовий

Микола Хвильовий (справжнє прізвище - Фітільов) – ключова постать в українському літературному процесі 20-30 років XX століття.
Народився Микола Григорович  13 грудня 1893 року в Тростянці на сучасній Сумщині в родині робітника. (У цьому році (2018) відзначатимуть 125-річчя від дня народження цієї Людини і Митця). Освіту здобував самоосвітою. У 1914-1916 рр. воював на фронтах Першої світової війни. Із 1917 р. почав друкувати поезії («Шляхи мистецтва»), а далі – прозу. Був організатором збройної боротьби проти гетьманських військ на Харківщині. Був ініціатором, організатором і активним членом низки літературних організацій («Гарт», «Вапліте», «Пролітфронт»). Видав три поетичні книги: «В електричний вік» (поема, 1921), «Молодість» (1921), «Досвітні симфонії» (1929). Поезію М. Хвильовий творив у стильовій манері неоромантизму та імпресіонізму. У 1923 р. окремим виданням вийшла збірка оповідань «Сині етюди». Письменник створив блискучі зразки лірико орнаментальної прози. Значне місце в творчій спадщині письменника займають памфлети («Камо грядеш?», «Думки проти течії»), полемічні трактати («Україна чи Малоросія?»), дискусійні статті («Про сатану в бочці  або графоманів»).
Крах комуністичних ідеалів, відсутність творчої свободи, насильство «казарменого соціалізму» і наближення «розстрілу цілої генерації», безкінечні звинувачення у «буржуазному націоналізмі» штовхнули Хвильового до самогубства. Куля в скроню була останньою крапкою на творчості М. Хвильового. Поставив її 13 травня 1933 року.
Творчість цього письменника стала художнім прикладом нових проблемно-естетичних пошуків і творчих відкриттів покоління «Розстріляного Відродження».

6

8
Г13
Гаєвська Надія Марківна
Микола Хвильовий: Життя і творчість / Н.М. Гаєвська, О.В. Пилипей, Л.Б. Стрюк. – Київ: Логос, 2016. – 392с.
1757289 КСХ

         У пропонованому виданні йдеться про життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового. Розглядаючи художній текст, аналізуючи його творчу історію, ідейно-естетичні якості та своєрідність стилю митця на матеріалі поезії, малої та великої прози окреслюється екзистенцій не підґрунтя мистецького світу письменника.
У книжці подається також докладна біографія. Вона охоплює численні позиції щодо рецепції зразків малих і великих епічних жанрів з літературної спадщини М. Хвильового.

7


Д43
Дзюба Іван
Микола Хвильовий: «азіатський ренесанс» і «психологічна Европа» / І. Дзюба. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 48с.
1702469 КСХ

Ідеям «психологічної Европи» та «азіатського ренесансу» в контексті української національно-визвольної ідеї у творчості Миколи Хвильового присвячено інавгураційну лекцію Почесного професора НаУКМА академіка Івана Дзюби.

 

8


Ю98
Ющенко Олекса
Зоря Миколи Хвильового: Публіцистика, поезії / О. Ющенко. – Київ: Смолоскип, 1997. – 96с.
1648479 КСХ
У цій книжці зібрані спогади й поезії відомого українського письменника О. Ющенка про М. Хвильового.

9

84(4Укр)6
Х30
Хвильовий Микола
Вибрані твори: Навч. посіб. / М. Хвильовий; упоряд. О.П. Ткаченко. – Київ: Грамота, 2006. – 496с.: іл.. – (Серія: Шкільна б-ка).
1721167 АХЛ

    Микола Хвильовий – найвизначніший представник української модерної літератури. Його прозі притаманні тематичне та формальне новаторство, художнє експериментаторство, яскраві естетичні знахідки. Письменник безкомпромісно показав вади комуністичного суспільства, правдиво зобразив «юних фанатиків комуни», «вірних псів революції», «липових комуністів». Естетично несподівана, розмаїта за художніми стилями проза Миколи Хвильового входить до скарбниці світової літератури.

III. Суворий аналітик доби - Валер’ян Підмогильний

«Коли б хтось… запитав мене, кого з молодих українських письменників 20-30 років я вважаю найбільш інтелектуально-заглибленим, душевно тонким або, просто кажучи, найбільш інтелігентним, то я б ні на хвилину не задумався і вказав: - Валер’яна Підмогильного»

(Ю.Смолич «Розповідь про паспорт»)

Підмогильний

Народився майбутній письменник в с. Чаплі біля Катеринослава в селянській сім’ї. Освіта: церковно-приходська школа, реальне училище, далі – фактично самоосвіта. Вчителював, працював редактором у кількох видавництвах – у Києві і Харкові.
За 15 років творчого життя створив три збірки оповідань – «Твори. Том 1» (1920), «Військовий літун» (1924), «Проблема хліба» (1927), цикл новел «Повстанці» (1920-1923), повісті «Остап Шаптала» (1921), «Третя революція» (1925), «Повість без назви» (1934), романи «Місто» (1928) і «Невеличка драма» (1929).
Окрім оригінальних творів, В. Підмогильний дав українській літературі блискучі переклади французької класики – творів Вольтера, Д. Дідро, В. Гюго, О. Бальзака, А. Доде, Г. Мопасана, П. Меріме, А. Франса.
8 грудня 1934 року В. Підмогильного було безпідставно заарештовано у справі вбивства Кірова, а 3 листопада 1937 р. – розстріляно на Соловках.
В. Підмогильний – творець інтелектуальної орнаментальної прози із романтично імпресіоністичним забарвленням.

10

84 (4УКр)6
Д70
Досвід кохання і критика чистого розуму. Валер’ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій / упоряд. О. Галета. – Київ: Факт, 2003. – 430с.
1731822 АХЛ

Ця книжка представляє творчість оригінального українського прозаїка 20-років XX - Валер’яна Підмогильного, який у романі «Невеличка драма», використовуючи досвід фрейдизму й екзистенціалізму, намагається відшукати – вкотре – Людину у сплетінні почуттів, переживань та ідей.
Крізь запропоновані літературознавчі дослідження проходить інтелектуальна інтрига, зумовлена можливістю діаметрально протилежних інтерпретацій цього твору.

11

8
М48
Мельник Володимир Олександрович
Валерян Підмогильний: До 90-річчя від дня народження / В.О. Мельник. – Київ: Знання, 1991. – 48с.
н/і – КСХ

Життєвий і творчий шлях видатного українського письменника В. Підмогильного, репресованого в добу сталінізму – малодосліджена сторінка нашої національної культури. Тим часом його оповідання, повісті, романи були в центрі літературного процесу 20-х років на Україні, а пізніше в пору замовчування, видавалися неодноразово за кордоном. Ці твори й сьогодні приваблюють майстерністю психологічно-філософського дослідження людини в складних суспільних обставинах.

12

8
Н37
Нащадок Степу: Спогади про Валеряна Підмогильного / упоряд. М. Чабан. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2001. – 221с.
1736768 КСХ

Книгу складають спогади сучасників про письменника і перекладача В.П. Підмогильного (1901 - 1937), одного з найяскравіших прозаїків Розстріляного Відродження.
Ці мемуари є справжнім документом про життя людини, яка була свідком, учасником і жертвою однієї з найжорстокіших епох в історії людства.

13

84 (4Укр)6
П32
Підмогильний Валер’ян
Третя революція: Оповідання. Повісті. Роман / В. Підмогильний. – Київ: Український письменник, 2012. – 619с.
1750077 КСХ

До майбутньої Нобелівської премії Валер’янові Підмогильному не дали дожити – розстріляли у розквіті літ. Він міг здолати європейський літературний олімп: інтелектуал, знавець мов, європеєць за культурою знань і мислення.

Література до книжкової виставки «Розстріляне Відродження»

 

Виставку підготувала пров. бібліотекар Стець Я.М.

На головну