library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

13.03.2020__________

Віртуальна виставка «Корифей української культури XX століття»
(до 125-річчя від дня народження М. Т. Рильського)

Рильський

«Світитиме народам із пітьми
Зоря Максима Рильського умита
Міцкевича і Пушкіна слізьми»

(Дм. Павличко «Гранослов»)

Максим Рильський … Кому не відоме на Україні – та й не тільки на Україні, а й далеко за її межами – це дороге ім’я…
Навіть на тлі далеко не бідної української поезії двадцятого століття, яка дала людству таких велетнів світового рівня, як Франко, Леся Українка, Маланюк, Антонич, Барка, Стус, постать Максима Рильського бачиться на вершині, вирізняючись з-поміж інших яскравими неповторними гранями. Він був поетом і перекладачем, критиком і публіцистом, етнографом і фольклористом, літературознавцем і мистецтвознавцем, педагогом і філософом, мовознавцем і громадським діячем. Його творчий доробок вражає вагою зробленого, довершеністю художньої форми, вишуканістю образу, глибиною думки.
Лейтмотивом всієї культурно-просвітницької діяльності Максима Рильського було формування людської особистості за ідеалами високої духовності. Особливу увагу митець приділяв естетичному збагаченню юного покоління.

I. Труди і дні Максима Рильського

«Життєву путь свою
Нерівно і хитаючись верстав я
І чашу мук за те належно п’ю»

(М. Т. Рильський)

Максим Тадейович Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві в родині українського культурного діяча, економіста й етнографа Тадея Розеславовича Рильського. І хоча батько помер на восьмому році Максимового життя, він забезпечив синові приватну гімназію в Києві з добрими вчителями і знання чужих мов та культур, а також життя в аристократичних родинах Миколи Лисенка та Олександра Русова.
Дитячі роки минули в с. Романівці (на Житомирщині). У Києві вчився (з третього класу) в приватній гімназії педагога В. П. Науменка, здобувши там глибоку гуманітарну освіту. Писати почав рано – перший його вірш був опублікований 1907 р., а через три роки побачила світ дебютна збірка «На білих островах» (1910). Максим друкує поезії в журналах «Українська хата» і «Шлях».
З 1915 р. М. Рильський – студент Київського університету, медичного факультету, через два роки продовжить навчання на історико-філологічному, але революція, громадянська війна змусили його перервати освіту і переїхати на село, де він вчителюватиме у початковій школі; поет пробув в с. Вчорайшому, потім у рідній Романівці аж до осені 1923 р. Правда, і в Києві, вже набувши голосне літературне ім’я, він ще років шість викладатиме мову й літературу в середній школі та на одному з робітфаків.
Одна за одною з’являються поетичні збірки «На узліссі» (1918), «Під осінніми зорями» (1918), «Синя далечінь» (1925), «Крізь бурю й сніг» (1925), «Тринадцята весна» (1926), «Де сходяться дороги» (1929), «Гомін і відгомін» (1929).
У літературних колах М. Рильський належав до групи «неокласиків». Цією обставиною спричинено, що його теж не оминули репресії: 1931 р. він півроку пробув «під слідством» в ув’язненні, доки не був звільнений «за відсутністю достатніх даних для обвинувачення й суду».
Напружена літературна праця М. Рильського тривала й в наступні роки, хоча політичний клімат тоталітарної держави обмежував творчу свободу й багато в чому деформував тематику та ідейний світ його поезії.
У роки Великої Вітчизняної війни його поезія почала відроджуватись, зазвучала по-новому, справді натхненною мовою. Патріотичні твори М. Рильського «Слово про рідну матір» і багато інших гаряче сприймалися і на фронті, і в тилу.
У повоєнні десятиліття в житті поета були трагічні часи. Безжально несправедлива критика, відкрите політичне гоніння. Але були й роки високого творчого піднесення, які сам поет назвав добою свого «третього цвітіння» - на жаль останнього, передзимного… Відродження М. Рильського як поета засвідчує збірка «Троянди й виноград» (1957) та подальші – «Голосіївська осінь» (1959), «Зграя веселиків» (1960), «В затінку жайворонка»(1961), «Зимові записи» (1964).
Помер М. Т. Рильський після тяжкої хвороби 24 липня 1964 року.

1

78 (С2)
Б83
Боровик Микола Костянтинович
Рильський і музика / М. К. Боровик, Т. П. Булат, Т. В. Шеффер.- Київ: Наукова думка, 1969. – 278 с.
818719 КСХ

Поезія та музика… Ці дві посестри слугували видатному українському поетові все його життя, та й він віддавав їм найцінніші зерна свого таланту. Блискучий знавець українського фольклору, тонкий цінитель професійного музичного мистецтва, до авторитетної думки якого прислуховувалися славетні композитори, лишив багато поезій, статей, спогадів, висловлювань про місце музики в житті людини, про співаків та композиторів. Оцінки Максима Тадейовича вражають своєю влучністю, глибокою ерудицією, а до його чудових поезій – щирих, ніжних, пристрасних – повсякчас зверталися і звертаються талановиті композитори, бо вони – сама пісня.

2

8у6
В31
Вервес Григорий Давыдович
Максим Рыльский в кругу славянских поэтов / Г. Д. Вервес; пер. с укр. О. Белозеровой. – Москва: Худож. лит., 1981. – 271 с.
1304586 КСХ

Багатогранний поетичний світ одного із найвеличніших поетів сучасності Максима Рильського розглядається  у книзі у зв’язку з поезією таких видатних майстрів слова XX століття як В. Брюсов, О. Блок, В. Маяковський, П. Тичина, Ю. Тувім, В. Незвал та ін. Велику увагу автор приділяє проблемі співвідношення традицій та новаторства у творчості українського письменника, питанням його образної системи.

3

84 (4Укр)6
З-11
З трудів і днів Максима Рильського / упоряд. С. А. Гальченко, В. Л. Колесник, М. Г. Рильський, Ю. І. Шаповал. – Київ: А.С.К., 2009. – 656 с.
1732327 АХЛ

До цього видання включено вибрану лірику та поетичні переклади М. Рильського, біографічні матеріали, маловідомі спогади про поета.
Враховуючи інтерес дослідників творчості М. Рильського та широкого кола сучасних читачів до матеріалів біографічного характеру, публікується слідча справа 1931 р., коли поета було ув’язнено до Лук’ янівської тюрми в м. Києві, уривки спогадів Ю. Клена й поетичне «Посланіє», стаття Є. Маланюка.

3

8у5
І-45
Ільєнко Іван Олександрович
Жага. Труди і дні Максима Рильського: документальний життєпис / І. О. Ільєнко. – Київ: Дніпро, 1995. – 411 с.
1630069 КСХ

Двадцять томів Максима Рильського навічно стали на сторожі нашої Духовності, а сам він – Максим Золоте Серце – відійшов у безсмертя живою легендою, осяяною Мудрістю і ушляхетненою Честю. Життя його – поета, перекладача, академіка, громадського діяча – життя, не тільки увінчане найвищим лауреатством, а й пересипане колючими тернами.
У документальній розповіді автор не оминає драматичних сторінок біографії великого майстра і громадянина, показує його  в усій багатогранності, на широкому культурно-історичному тлі складної епохи, в тісних взаєминах із сучасниками.

4


Р95
Рильський Богдан Максимович
Мандрівка в молодість батька / Б. М. Рильський. – Київ: Київська правда, 2004. – 143 с.
1693151 КСХ

Ця книжка – синівські спогади про батька – славетного українського поета-класика Максима Рильського, про рідних та близьких йому людей, які жили в складну й драматичну епоху 30 - 60 –х років XX століття.

 

II. На творчій ниві майстра слова

«… Історичну роль закладника нашої культури і нашої духовності… Максим Рильський виконував як свій твердий національний обов’язок, ніс як свою невблаганну долю: гідно і неослабно до кінця»

(Є. Маланюк)

Діяльність Максима Рильського, як і його особистість, повсякчас привертає увагу вчених різних напрямків. Його багатюща науково-практична спадщина становить величезну цінність для нащадків.
У творчому доробку Максима Рильського разом із посмертною збіркою «Іскри огню великого» (1965) – вісімдесят опублікованих книг лірики, поем, вибраних творів, перекладів. Ще при житті поета було надруковане десятитомне, а згодом у 80-х роках здійснено академічне видання двадцятитомного зібрання творів М. Рильського, яке засвідчило багатогранність його таланту не тільки як творця художніх творів, а й як спостережливого критика, публіциста, глибокого аналітика-інтелектуала широко обізнаного із світовими досягненнями культури.

 

5

8у6
Р 95
Рильський Максим Тадейович
Вечірні розмови: нариси, статті / М. Т. Рильський. – Київ: Худож. літ., 1964. – 270 с.
551832 КСХ

«Вечірні розмови» - це схвильоване й щире слово письменника й громадянина, звернене до сучасника. Максим Рильський торкається в них найрізноманітніших тем. Новобудови Києва і спогади про корифеїв української культури, мисливська бувальщина і проблеми розвитку мистецтва й літератури, роздуми про творчість поетів і зарубіжні нотатки – такий далеко не повний перелік інтересів автора.

6

8
Р95
Рильський Максим Тадейович
Життя духовного основа: статті і висловлювання про мову / М. Т. Рильський. – Київ: Просвіта, 2007. – 160 с.: іл.
1726185 КСХ

Книжку складають статті і висловлювання Максима Рильського про красу, неповторність і невмирущість української мови.
Світлини – із фондів Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського.

8

7
Р95
Рильський Максим Тадейович
Мистецтво – творча праця зрима / М. Т. Рильський. – Київ: Мистецтво, 1979. – 312 с.
1213461 КСХ

Естетичні переконання, художні погляди і думки поета-академіка, висловлені ним у поезіях, публіцистичних та критичних статтях, його роздуми про мистецтво, зокрема театр, музику, кіно, літературу, про природу художньої творчості стають  у пригоді людям у їх практичній роботі.

9

8у6
Р95
Рильський Максим Тадейович
Народ і краса / М. Т. Рильський. – Київ: Мистецтво, 1985. – 381 с.
1390430 КСХ

У збірнику вміщено статті та виступи поета-академіка з питань мистецтвознавства, естетики, традицій і новаторства, психології творчості і художнього відображення дійсності, а також вірші, присвячені видатним діячам світової культури.

10

8
Р 95
Рильський Максим Тадейович
Про поезію Адама Міцкевича / М. Т. Рильський. – Київ: Худож. літ., 1955. – 117 с.
327307 КСХ

Ця книга написана для читача, якому відомі хоча б основні віхи життя найвидатнішого польського поета Адама Міцкевича та головні його твори.
Книга Максима Рильського – данина глибокого захоплення поетом, чия творчість освітлювала все його свідоме життя.

11

8у6
Р95
Рильський Максим Тадейович
Слово про літературу / М. Т. Рильський. – Київ: Дніпро, 1974. – 381 с.
1018083 КСХ

Максим Тадейович Рильський відомий не лише як поет, а і як видатний учений.
У цій книжці зібрано літературознавчі та критичні статті поета-академіка.

12

У2
Р95
Рильський Максим Тадейович
Яблука доспіли, яблука червоні!.. : Поезії / М. Т. Рильський; худож. М. Стратілат. – Київ: Веселка, 1986. – 336 с.
1444045 КСХ

У збірці поезій М. Т. Рильського (1895 - 1964), видатного українського поета, перекладача, публіциста, вченого, громадського діяча, ніби сконцентровані глибокі роздуми про життя і любов до Батьківщини, про роль мистецтва у вихованні високих і благородних почуттів.

13

8у6
Р95
Рильський Максим Тадейович
Як парость виноградної лози / М. Т. Рильський;  упоряд. Г. М.  Колесник. – Київ: Наукова думка, 1973. – 176 с.
991694 КСХ

Ця книга ввібрала в себе праці видатного українського поета і вченого, неперевершеного знавця скарбів рідної мови Максима Рильського, присвячені питанням мовної культури, а також поетичні твори, що оспівують рідне слово. Подається добірка крилатих висловів поета і словничок його поетичних новотворів.

III. Максим Рильський як перекладач

«… Для всяких аналогій Межа буває: треба, щоб слова
З багатих не зробилися убогі,
Щоб залишилась думка в них жива
І щоб душі поетової вияв
На нас, як рідний, з чужини повіяв»

(М. Т. Рильський «Мистецтво перекладу»)

«… перекладати треба на свою мову, причому не діалектну, а загальнолітературну, і разом з тим так, щоб відчувався повів і колорит перетвору, щоб Шекспірів Фальстаф відрізнявся манерою висловлюватись від Тобілевичевого Харка Ледачого»

(М. Т. Рильський)

Максим Рильський займався перекладами з 20-х років минулого століття до останніх місяців свого життя. Йому належить понад 50 книг перекладених творів. Він переклав «Слово о полку Ігоревім», сербські епічні пісні (збірка вийшла 1946 року), найвидатніші твори О. Пушкіна та А. Міцкевича (в тому числі «Євгеній Онєгін» і «Пан Тадеуш»). Рильський переклав російських поетів Срібного віку (В. Брюсов, О. Блок, М. Волошин та ін.) і радянського часу, а також вірші відомих поетів інших слов’янських народів: білорусів, поляків, словаків, чехів, болгар. Особливе місце в його перекладацькій спадщині займають твори французької поезії та драматургії XVII – XX століть (Корнель, Расін, Буало, Беранже, Гюго, де Мюссе, Готьє, Малларме, Верлен, Ростан та ін.).
Перекладав Рильський і Шекспіра, Андерсена, Емінеску, Гейне, італійських, іспанських, норвезьких, латинських, туркменських, башкірських, єврейських, вірменських поетів.

14

801.8
Р95
Рильський Максим Тадейович
Мистецтво перекладу: статті, виступи, нотатки / М. Т. Рильський; упоряд. Г. Колесник. – Київ: Рад. письменник, 1975. – 341 с.
1072918 КСХ

Книга видатного митця, поета-академіка М. Рильського містить глибокозмістовні, блискучі за формою викладу праці з питань теорії і практики перекладацького мистецтва і культури мови перекладів.
Мета книги – відтворити по можливості повну картину широких і плідних взаємозв’язків українського митця з літературами народів світу.
Значну частину видання становлять важливі матеріали з архіву письменника, зокрема його листи (до М. Ісаковського, О. Твардовського, К. Чуковського та ін.), що містять цікаві міркування про перекладацьку майстерність.

15

801.8
Р95
Рильський Максим Тадейович
Художній переклад з однієї слов’янської мови на іншу / М. Т. Рильський. – Київ: Видавництво Академії наук української РСР, 1958. – 34 с.
384044 КСХ

Ця брошура посвячена питанням перекладу і перекладацького мистецтва.

16

8у6
Р95
Рильський Максим Тадейович
Ясна зброя: статті / М. Т. Рильський. – Київ: Рад. письменник, 1971. – 283 с.
1357115 КСХ

Книга містить блискучі за глибиною думок і формою викладу праці видатного українського поета, перекладача і вченого М. Т. Рильського, присвячені актуальним питанням культури мови і перекладацького мистецтва.

Література до книжкової виставки «Корифей української культури XX століття»

 


Виставку підготувала пров. бібліотекар Стець Я.М.

На головну