library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

15.12.2018__________

Віртуальна виставка «Музика Італії»

«Якщо в нотах записано «con amore», тільки італійські оркестри грають з любов’ю»

(Артуро Тосканіні)

Італія відігравала і відіграє одну з провідних ролей в європейській музиці. Музика Італії традиційно була одним із культурних маркерів італійської національної та етнічної ідентичності, посідаючи важливе місце в суспільстві і політиці Італії. Італійські музичні нововведення – у звукоряді, гармонії, нотації і музичному театрі – наприкінці XVI століття дозволили розробити оперу і багато чого із сучасної європейської класичної музики, як-от симфонія чи концерт.
Італійська народна музика – важлива частина музичної спадщини країни, яка охоплює різноманітні регіональні стилі, інструменти та танці. Опера є невід’ємною частиною італійської музичної культури і стала основним сегментом популярної музики.

I. Музика Італії в історії світової культури

«В Італії музика стала нацією»
(Генріх Гейне)

Двома найбільшими центрами релігії та музики в Італії першого тисячоліття були Рим і Мілан. У період Середньовіччя розвиток поезії серед простого люду, який сприяв ритмічності і римуванню, привів до того, що нові музичні діячі почали будувати музику на поезії. Найбільш ранні такі італійські п’єси належать до XIII століття. У наступному столітті відзначалися розквіт і важливі зрушення насамперед у використанні поліфонії і ритміки. Теоретики того часу назвали таке мистецтво «арс нова» (нове мистецтво). Найраніші твори поліфонічної музики в Італії відносять до XIV століття. З’явилися окремі форми, такі як мадригал, а також качча (співалися на ловах чи полюванні) і баллата. Видатним композитором того часу був Франческо Ландіні.
У XV і XVIстолітті Італія була здебільшого імпортером музичних талантів. У Мантуї композитори розробили фратолу, яка в XVI столітті прийшла на зміну мадригала і стала одним із найбільш здобутків тоді квітучого італійського музичного мистецтва.
Рим був центром оперного життя приблизно з 1620 по 1630 рік. У Венеції 1637 року було відкрито першу публічну оперну залу, яку закрили наприкінці XVII століття. За цей відносно короткий час Венеція була оперною столицею Італії. Кілька чудових опер написав Монтеверді і його учень П’єр Франческо Каваллі. У цей самий час виникли і інші музичні стилі, такі як кантата і ораторія.
У добу бароко в Італії почали виготовляти скрипки. У цей період також бере свій початок оркестрова музика.
Найбільшою постаттю в італійській опері на початку XIX століття був Джоаккіно Россіні. За два десятиліття він створив близько 40 опер, як серйозного, так і комічного жанру. Після Россіні неабияку популярність здобули Вінченцо Белліні і Гаетано Доніцетті.
У середині століття, починаючи з 1840-х, в опері Італії панівне становище займає Джузеппе Верді. Він часто засновував свої опери на творах найбільших європейських драматургів таких як Гюго, Шиллер і Шекспір.
Сьогодні італійські музиканти працюють у різноманітних стилях і напрямах: серійна музика, електронна музика, популярна музика – та використовують найрізноманітніші інструменти.

 

1

78(075.8)
Г95
Гуревич Евгения Львовна
История зарубежной музыки / Е.Л. Гуревич. – Москва: Академия, 1999. – 320с.
1649845 КСХ


Ця книга є краткою, популярно викладеною історією зарубіжної музики, починаючи з XVIII століття до сьогодення. Читач дізнається про творчість видатних композиторів, а також отримає інформацію про тенденції розвитку музичної культури, про важливі художні стилі, про музичні жанри.

2

78(45)
Б74
Богоявленский Сергей Николаевич
Итальянская музыка первой половины XX века: Очерки / С.Н. Богоявленский. – Ленинград: Музыка, 1986. – 144с.
1459348 КСХ

В книзі видатного музикознавця розглядаються важливі проблеми розвитку італійської музики з 90-х років XIX століття до 50-х років XX століття. Окремі розділи присвячені розвитку в Італії веристської опери, інструментальної і симфонічної музики, творчості композиторів Дж. Пучині, Ф. Бузоні, І. Піцеті та ін.

3

3.792.4
І-20
Іванова Ірина Леонідівна
Історія опери: Навчальний посібник / І.Л. Іванова, Г.В. Куколь, М.Р. Черкашина. – Київ: Заповіт, 1998. – 383с.
1643708 КСХ

Це перший український навчальний посібник, у якому розглядається історія опери та оперного театру країн Західної Європи XVII – XIX століть.
Висвітлюються етапи та стадії оперного процесу, докладно аналізується творчість провідних оперних композиторів, виявляються жанрово-стильові риси ренесансної музичної драми, опери бароко та класицизму, простежуються видозміни та трансформації, притаманні оперному мистецтву романтичної доби. Значна увага приділяється також визначенню місця опери у загально художніх процесах.

II. Композитори Італії

«Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини
Европы баловень – Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет – они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего аи
Струя и брызги золотые…»

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин»)

6

78И(092)
К84
Крунтяева Татьяна Семеновна
Винченцо Беллини (1801-1835): популярная монография / Т. С. Крунтяева. – Ленинград: Музыка, 1984. – 79с.
1392444 КСХ

В книзі розповідається про життєвий і творчий шлях видатного італійського композитора.

7

78(45)
П19
Пастура Франческо
Беллини / Ф. Пастура; пер. с итал. И. Константиновой. – Москва: Молодая гвардия, 1989. – 352с.: ил. – (Сер.: Жизнь замечательных людей. Сер. биогр.; Вып. 704).
1543362 КСХ

Книга написана директором музею Вінченцо Белліні в місті Катанія – Франческо Пастурою, вченим, який досконало вивчив творчість великого композитора  і який був закоханий в його музику. Автор тонко розкриває геніальну обдарованість Белліні, який завоював світову славу своїми операми «Сомнамбула», «Норма», які і по сьогоднішній день є вершинами оперного мистецтва.

8

78(092)
Г17
Галь Ганс
Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира / Г. Галь; пер. с нем. – Москва: Радуга, 1986. – 480с.
1450280 КСХ

Автор книги – австрійський музикознавець і композитор, відомий своїми дослідженнями творчості віденських класиків.
Розповідаючи про життєвий шлях кожного із своїх героїв Галь детально зупиняється на його особистому житті, супроводжуючи розповідь історичним екскурсом в ту епоху, в яку творив композитор.
Автор широко застосовує епістолярну спадщину музикантів, їх автобіографічні нотатки. Також Галь аналізує основні твори композиторів, дає свою оцінку музичного стилю митців.

9

78(092)
Л33
Лебедев Вячеслав Алексеевич
Маэстро борьбы. Верди. Страницы жизни / В.А. Лебедев; худож. Э. Шагеев. – Москва: Молодая гвардия, 1977. – 190с.: ил.
1168538 КСХ

Книга про видатного композитора – реформатора оперного мистецтва.

11

78(450)
Т21
Тароцци Джузеппе
Верди / Дж. Тароцци; пер. с итал. И. Константиновой. – Москва: Молодая гвардия, 1984. – 352с.: ил. – (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. Вып. 8(648)).
1383638 КСХ

Книга присвячена життю і творчості великого італійського композитора Джузеппе Верді. Вона написана на основі вивчення численних робіт про нього, наукових досліджень і популярних біографій. Автор використовує невідомі раніше матеріали і документи, неопубліковані листи. Все це дозволило йому створити яскравий портрет композитора, розкрити його складний, повний протиріч характер і показати цілу епоху в історії музики Італії.

12

78(45)(092)
Д67
Донати-Петтени Джулиано
Гаэтано Доницетти / Дж. Донати-Петтени. – Ленинград: Музыка, 1980. – 190с.
1261668 КСХ

Монографія про Г. Доніцетті (1797-1848) – яскравого представника романтичної оперної школи, майстра бельканто, автора більше ніж 70 опер (в тому числі «Любовний напій», «Дон Паскуале», «Лючія ді Ламмермур» та ін.). Книга написана живою літературною мовою. Автор будує розповідь у формі хронологічного коментаря, простежуючи рік за ріком перипетії життєвого і творчого шляху композитора.

13

78(45)
Г83
Григорьев В.Ю.
Никколо Паганини. Жизнь и творчество / В.Ю. Григорьев. – Москва: Музыка, 1987. – 142с.
1479898 КСХ

Книга розповідає про життя і творчість Нікколо Паганіні, значенні його мистецтва в історії музичної культури. Автор розкриває «секрет» Паганіні з позицій сучасної науки, аналізує ті особливості гри Паганіні, які допомогли йому досягти віртуозного володіння інструментом.

 

11

78(45)
Л34
Левашова Ольга Евгеньевна
Пуччини и его современники / О.Е. Левашова. – Москва: Сов. композитор, 1980. – 524с.
1256894 КСХ

Книга про життєвий і творчий шлях Пучіні і його сучасників.

13

78(45)
К52
Клюйкова Ольга Васильевна
Маленькая повесть о большом композиторе, или Джоаккино Россини / О.В. Клюйкова. – Москва: Музыка, 1990. – 186с.
1566532 КСХ

         В книзі в популярній формі освітлюється багата на події творча біографія видатного італійського композитора Дж. Россіні, який додав немало славетних сторінок до історії музичного театру.

13

78(45)
Ф82
Фраккароли Арнальдо
Россини / А. Фраккароли; пер. с итал. И. Константиновой. – Москва: Молодая гвардия, 1987. – 352с.: ил. – (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. Вып. 7(678)).
1464958 КСХ

Великий італійський композитор відкрив нове століття в опері, ставши першим серед велетнів італійської музики – Доніцетті, Белліні, Верді, Пуччіні.
Книга Арнальдо Фраккаролі написана на основі величезного документального матеріалу. Не приховуючи протиріч в характері і творчості композитора, письменник показує велич музиканта, розкриває значення його творчості для світової музики.

Література до книжкової виставки «Музика Італії»

 

Виставку підготувала пров. бібліотекар Стець Я.М.

На головну