Наукова бібліотека

CSS Menu On Top Css3Menu.com

З 1 вересня бібліотека працює: понеділок – п'ятниця: з 9-00 до 16-45, субота – з 9-00 до 15-45, неділя: – вихідний.

З січня триває перереєстрація читачів. Запрошуємо викладачів, співробітників та студентів університету до бібліотеки для перереєстрації.


 

 

Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 2.
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2009. – Vol. 17, N 2.

Гурбанов Э. М., Ахундова А. А. Фитоэкологические индикаторы биологической рекультивации загрязненных нефтепродуктами почв апшеронского полуострова
Гурбанов Э. М., Молазем Д. Влияние солевого стресса на рост и урожайность кукурузы (Zea mays) различных генотипов
Анацький А. С., Кунщікова Є. О. Вплив ступеня аерації культуральної рідини на біосинтетичну активність грибної культури Blakeslea trispora
Веремеев В. Н. Структура биомассы почвенной мезофауны в условиях динамики разнообразия растительности пойменных лугов юго-востока Беларуси
Воронова Н. В., Горбань В. В., Жоглова Ю. І. Фауністичний склад і добова динаміка чисельності кровосисних комарів Дніпропетровської області
Голикова М. М., Зайцева І. О. Структурно-функціональні особливості адаптації видів роду Acer в умовах степового Придніпров’я
Горіла М. В., Полішко Т. М., Аношко А. М., Кленіна І. А., Штеменко Н. І. Закономірності взаємодії антиген–антитіло у розчинах кластерних сполук ренію та цисплатину
Долгова Л. Г., Самойлова М. В. Вміст глутатіону відновленого як показник стійкості рослин-інтродуцентів роду Amelancheir (Rosaceae)
Домницька І. Л. Інтродукція двох видів роду Chirita у ботанічному саду Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
Корольов О. В., Шендрик Л. І., Бойко О. О., Бригадиренко В. В. Паразитування у Pterostichus melanarius (Coleoptera, Carabidae) представників Gregarinida та Mermithida в умовах Дніпропетровської області
Кочубей C. A. Особенности расчета коэффициента синхронизации нейронных сетей
Кулік А. Ф., Василюк О. М. Активність каталази у ґрунтах лісових біогеоценозів Присамар’я
Лаврентьєва К. В., Харченко П. І., Черевач Н. В., Вінніков А. І. Вплив інтенсивності аерації та кислотності середовища на фосфатмобілізувальну активність ґрунтових бактерій
Ляпустина Е. В., Сатарова Т. Н. Динамика развития зародыша кукурузы in vivo
Мамедов З. М. Динамика биосинтеза глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы плодов яблони в послеуборочный период
Сафонова Г. С., Рева С. В. Заселення вищими рослинами залізорудних відвалів Кривбасу
Столбунов И. А. Внутривидовая морфологическая изменчивость пресноводных рыб умеренных и тропических широт
Ситник Н. О. Про вплив деяких екологічних чинників на інтенсивність фільтрації устриці (Ostrea edulis)
Терещенко В. Г., Слынько Ю. В., Карабанов Д. В. Моделирование динамики генных частот в популяциях тюльки под влиянием факторов естественного отбора
Філонік І. О., Заморуєва Л. Ф. Вивчення впливу нікелю та хрому на склад ліпідів та активність ліпаз у зерні кукурудзи при проростанні
Хромих Н. О., Більчук В. С. Активність глутатіон-s-трансферази проростків кукурудзи за комбінованого впливу високої температури та важких металів

facebook youtube

З жовтня 2017 р. бібліотека надає користувачам безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science. Зверніть увагу: Ви маєте можливість ознайомитись з міжнародною патентною базою даних Derwent Innovation, що розміщено на платформі Web of Science.

Scopus
Scopus

DW
dpa
BioOne
encyklopedia
razumkov
Polpred.com Обзор ЗМI
БібліоРосіка
disserCat — електронна бібліотека 
				дисертацій более 750 тысяч полных научных текстов